Indelingsinstructie FGR

Uniforme en vergelijkbare indeling in het FGR is een voorwaarde voor effectieve uitvoering van het rijksbrede personeelsbeleid waarin resultaatsturing, naast mobiliteit op basis van leer- en loopbaanlijnen, centraal staat. Het doel van de Indelingsinstructie FGR is te zorgen dat functies op een uniforme manier worden (her)ingedeeld in het Functiegebouw Rijk (FGR).

Ga naar de indelingsinstructie.