Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Producten/adviezen zijn geleverd conform opdracht en/of adviesvraag (geaggregeerde overzichten, prognoses, alternatieven, etc.)

Omgeving

 • In- en externe bronnen  zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden is en gebruikt wordt

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (ao-procedures) en afspraken
 • Producten/adviezen zijn geleverd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit en middelen)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Werkt aan een goede relatie met opdrachtgever(s) door goede afstemming en informatie-uitwisseling en door zich in de problematiek en belangen van de opdrachtgever te verdiepen
 • Maakt de (professionele) mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk en maakt hierover heldere afspraken
 • Anticipeert waar mogelijk op adviesvragen en handelt daar naar
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
 • Legt verbanden tussen gegevens / informatie
 • Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden naar voren

Omgeving

 • Stemt tijdig af met andere afdelingen, collega’s en externen die bijdragen aan het eindresultaat en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Trekt samen op om het doel te bereiken, toont betrokkenheid bij de activiteiten van anderen

Bedrijfsvoering

 • Maakt een realistische planning en een realistische inschatting van de benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met de opdrachtgever en met de betrokken collega's / afdelingen
 • Past het proces aan als de situatie daarom vraagt, maar binnen de professionele en wettelijke kaders

Vernieuwen en verbeteren

 • Houdt vakkennis bij d.m.v. literatuur, seminars e.d.
 • Deelt kennis met collega's
 • Leert van eigen ervaring en fouten

 

Competenties

 • analyseren
 • klantgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Enige ervaring
 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO-opleiding relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
 • Overige vakkennis relevant voor werkzaamheden (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk. Bijvoorbeeld: bij I&M gaan juridisch adviseurs vanaf schaal 10 naar een 2 jarig leer-/werktraject van de Academie voor Wetgeving of van de Academie voor Overheidsjuristen)
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; rapporteren; presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving,  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld/ kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van klantgebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Enige ervaring
 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO-opleiding relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
 • Overige vakkennis relevant voor werkveld/kennisgebied  (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk. Bijvoorbeeld: bij I&M gaan juridisch adviseurs vanaf schaal 10 naar een 2 jarig leer-/werktraject van de Academie voor Wetgeving of van de Academie voor Overheidsjuristen)
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; rapporteren; presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving,  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld/ kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van klantgebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Enige ervaring en aantoonbaar succesvol
 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden
 • meerdere klanten; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces (Contact - Analyse - Advies - Besluitvorming - Uitvoering - Evaluatie)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO-opleiding relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
 • Overige vakkennis relevant voor werkveld/kennisgebied (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk. Bijvoorbeeld: bij I&M gaan juridisch adviseurs vanaf schaal 10 naar een 2 jarig leer-/werktraject van de Academie voor Wetgeving of van de Academie voor Overheidsjuristen)
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; rapporteren; presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving,  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld/ kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van klantgebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Enige ervaring en aantoonbaar succesvol
 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden
 • meerdere klanten; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces (Contact - Analyse - Advies - Besluitvorming - Uitvoering - Evaluatie)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO-opleiding relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
 • Overige vakkennis relevant voor werkzaamheden (te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk. Bijvoorbeeld: bij I&M gaan juridisch adviseurs vanaf schaal 10 naar een 2 jarig leer-/werktraject van de Academie voor Wetgeving of van de Academie voor Overheidsjuristen)
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; rapporteren; presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld/ kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van klantgebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteuning o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij ondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • ondersteuning adviesproces door leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
 • (inhoudelijke) deelproducten ter ondersteuning van het totale adviesproduct
Besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten

Speelruimte/kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteuning o.b.v. samengestelde opdrachten:

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies
 • inhoudelijke (advies)deelproducten

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • inhoudelijke ondersteuning adviesproces door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
 • inhoudelijke deelproducten ter ondersteuning en als onderdeel van het totale adviesproduct
Besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • operationele voorstellen voor en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten
 • onderzoek doen

Speelruimte/kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele voorstellen en adviezen en ondersteuning en op inhoudelijke kwaliteit van geleverde deelproducten
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens,leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en daarbij te adviseren

Functietypering

433443333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

voorbereiding en advies t.a.v. totale adviesproces en adviesproducten:

 • inhoudelijke analyse en advies
 • oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren
 • advies(deel)producten

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • inhoudelijke voorbereiding adviesproces
 • alternatieven, oplossings-richtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct
Besluitvorming
 • Ondersteuning van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • inhoudelijke advisering over en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten
 • onderzoek doen en advisering

Speelruimte/kaders

 • specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures
 • beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten

Contacten

 • intern en extern over vakgebied en tot stand brengen advies(deel)producten om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren

Functietypering

43343 44334 443 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

coördinatie van voorbereiding en advies t.a.v. totale adviesproces en adviesproducten gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden:

 • samengestelde analyse en advies
 • oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren
 • advies(deel)producten
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van integrale adviesproducten
 • procedureel en procesmatig coördineren

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • inhoudelijke voorbereiding adviesproces gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden
 • alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct gericht op meerdere primaire aandachtsgebieden
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van integrale adviesproducten
Besluitvorming
 • ondersteuning van inhoudelijke voorbereiding en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • inhoudelijke advisering over en ondersteuning van implementatie en toepassing van adviesproducten
 • (coördinatie van) procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij ontwikkeling en coördinatie van uitvoering evaluatie en monitoring en van bewaking van toepassing adviesproducten
 • onderzoek doen en advisering

Speelruimte/kaders

 • specifieke beleidslijnen, wet- en regelgeving, processen en procedures.
 • beoordeling op kwaliteit van de coördinatieop de inhoudelijke voorbereiding, afstemming op andere terreinen en op bruikbaarheid van advies(deel)producten en inhoudelijke adviezen
 • werkwijzen, wijze coördinatie en inhoud van te leveren advies(deel) producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid 

 • brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden en inzicht in aanpalende terreinen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten 
 • Vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

 • intern en extern over vakgebied en tot stand brengen advies(deel)producten om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren
 • intern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen