Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Producten (prognoses, analyses, overzichten etc.) zijn geleverd conform opdracht
 • Relevante informatie voor beleidsproducten is tijdig aangeleverd

Omgeving

 • Interne en externe bronnen zijn effectief en efficient gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk onderhouden en gebruikt

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders / spelregels (AO-procedures) en afspraken
 • Producten zijn gerealiseerd cfm. afspraken (tijd, kwaliteit, budget)
 • Signalen zijn tijdig opgepakt en rappels zijn tijdig verzonden

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennis is (proactief) beschikbaar gesteld
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant / opdrachtgever
 • Luistert kritisch, vat samen, vraagt door
 • Houdt voeling met de (tevredenheid van de) klant / opdrachtgever
 • Claimt tijd bij de opdrachtgever, wint de opdrachtgever voor zich
 • Durft kritisch te zijn
 • Denkt pro-actief mee met de opdrachtgever
 • Weet de juiste informatie te achterhalen
 • Legt verbanden tussen projecten en vraagstukken
 • Selecteert en ordent de juiste gegevens uit verschillende bronnen
 • Benadert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Omgeving

 • Onderhoudt contacten met de juiste personen binnen en buiten de organisatie
 • Benadert de juiste mensen voor medewerking en informatie
 • Is herkenbaar binnen en buiten de organisatie (profilering)

Bedrijfsvoering

 • Is gericht op oplossingen
 • Gaat, binnen de kaders, flexibel om met procedures
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie
 • Escaleert indien dit nodig is
 • Zoekt ruimte, is creatief
 • Weet wat anderen nodig hebben en handelt uit zichzelf
 • Draagt bij aan oplossingen door o.a. actief kennis te delen
 • Durft risico’s te nemen
 • Begint uit zichzelf, ziet waar werk ligt, wat anderen nodig hebben

Verbeteren en vernieuwen

 • Heeft interesse in andermans werk of situatie
 • Wisselt actief kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Maakt informatie actief beschikbaar voor het gezamenlijk resultaat van het organisatie-onderdeel
 • Draagt bij aan het resultaat, ook als het niet direct om het eigen belang gaat
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een werksituatie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Benut feedback en suggesties van anderen effectief

Competenties

 • analyseren
 • anticiperen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen/enige werkervaring

Opleiding

Werk en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis 
 • Relevant voor ondersteuning van beleidsprocessen
 • Vakkennis: documentmanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechts-staat, politiek, wetgeving)
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures
 • Projectmatig werken
Basiskennis:
 • Beleidscyclus
 • Openbaar bestuur

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Flexibiliteit
 • Anticiperen
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige werkervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor ondersteuning van beleidsprocessen
 • Vakkennis: documentmanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechts-staat, politiek, wetgeving)
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures
 • Projectmatig werken
Basiskennis:
 • Beleidscyclus
 • Openbaar bestuur

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Flexibiliteit
 • Anticiperen
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enige werkervaring en aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor ondersteuning van beleidsprocessen
 • Vakkennis: documentmanagement
Overige kennis en vaardigheden 
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechts-staat, politiek, wetgeving)
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures
 • Projectmatig werken
Ruime kennis:
 • Beleidscyclus
 • Openbaar bestuur
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Flexibiliteit
 • Anticiperen
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enige werkervaring en aantoonbaar succesvol

Opleding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor ondersteuning van beleidsprocessen
 • Vakkennis: documentmanagement
Overige kennis en vaardigheden 
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechts-staat, politiek, wetgeving)
 • ICT-hulpmiddelen
 • AO-regels en –procedures
 • Projectmatig werken
Ruime kennis:
 • Beleidscyclus
 • Openbaar bestuur
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Flexibiliteit
 • Anticiperen
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8 

Algemene omschrijving

beleidsondersteuning o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij beleidsondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
 • ondersteuning:
  overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing beleid

Speelruimte/Kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning
 • werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. beleidsondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen 

Functietypering

333333333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

beleidsondersteuning o.b.v. samengestelde opdrachten

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning 
 • inhoudelijke ondersteuning:
  geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • operationele voorstellen voor en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing beleid
 • onderzoeken afgenomen

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele voorstellen en adviezen en ondersteuning
 • werkwijzen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. beleidsondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en daarbij te adviseren

Functietypering

433443333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

beleidsvoorbereiding op aandachtsgebied:

 • inhoudelijke analyse en advies
 • oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning 
 • voorbereiding en analyse:
  alternatieven en oplossings-richtingen op basis van inhoudelijke analyses
besluitvorming
 • ondersteuning van inhoudelijke procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • inhoudelijke advisering over en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij ontwikkeling en uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing beleid
 • onderzoeken afgenomen en advisering

Speelruimte/Kaders

 • specifieke beleidslijnen, relevante processen en procedures
 • beoordeling op kwaliteit van voorbereiding en op inhoudelijke adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en procesmatig tot stand brengen van producten

Contacten

 • intern en extern over vakgebied om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren

Functietypering

43343 44334 443 (49) 

Schaal 11

Algemene omschrijving

coördinatie van beleidsvoorbereiding op meerdere in essentie verschillende aandachtsgebieden:

 • samengestelde analyse en advies
 • bijdrage aan beleidsontwikkeling
 • procedureel en procesmatig coördineren

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
 • Voorbereiding en analyse:
  alternatieven en oplossings-richtingen op basis van inhoudelijke analyses
  bijdrage aan beleidsontwikkeling op verschillende aandachtsgebieden
besluitvorming
 • ondersteuning van inhoudelijke voorbereiding en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • Inhoudelijke advisering over en ondersteuning van implementatie en uitvoering van beleid
 • Coördinatie van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij ontwikkeling en coördinatie van uitvoering evaluatie en monitoring en van bewaking van toepassing beleid
 • onderzoeken afgenomen en advisering

Speelruimte/Kaders

 • specifieke beleidslijnen, relevante processen en procedures.
 • beoordeling op kwaliteit van de coördinatiede inhoudelijke voorbereiding en afstemming op andere terreinen en op bruikbaarheid inhoudelijke adviezen
 • werkwijzen, wijze coördinatie en inhoud van te leveren (advies-) producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden en inzicht in aanpalende terreinen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en  inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en procesmatig tot stand brengen van producten
 • vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

 • intern en extern over vakgebied om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren
 • intern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen