Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Producten zijn geleverd conform opdracht/instructie
 • Producten voldoen aan vakinhoudelijke normen/standaarden/methoden en technieken

Omgeving

 • In- en externe (kennis)bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt

Bedrijfsvoering

 • Processen conform geldende kaders / spelregels / voorschriften (AO) en afspraken / instructies (SOP’s) / rapportages / kwaliteitssystemen

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdrage aan verbetering van de werkprocessen en validering van de verbeteringen zijn geleverd
 • Kennisdeling is geborgd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stemt planning af met de leidinggevende en houdt hem op de hoogte van de voortgang
 • Realiseert juiste randvoorwaarden (inplannen instrumenten, grondstoffen, etc) om tot het resultaat te komen
 • Heeft aandacht en oog voor details
 • Werkt nauwkeurig, nauwgezet en systematisch
 • Volgt nauwkeurig voorgeschreven procedures en werkwijzen
 • Is in staat om, na overleg met leidinggevende, verantwoord buiten de voorschriften/procedures om te opereren
 • Komt afspraken na
 • Onderneemt acties, is daarin flexibel, om gestelde doel te bereiken
 • Organiseert het werk zodanig dat vooraf gestelde doel en product gerealiseerd worden
 • Zoekt actief de samenwerking met anderen en helpt collega’s bij het realiseren van de afspraken

Omgeving

 • Selecteert de juiste gegevens uit de verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • Ordent informatie zodanig dat deze voor anderen toegankelijk en bruikbaar is

Bedrijfsvoering

 • Geen 

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Signaleert problemen op zijn werkterrein, rapporteert daarover en koppelt terug aan betreffende medewerkers

Competenties

 • accuraat werken
 • analyseren
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor het (deel)-deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); relevante methoden en technieken
Overige kennis en vaardigheden
 • n.a.

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M. 
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor het (deel)-deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); relevante methoden en technieken
Overige kennis en vaardigheden
 • n.a.

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Overige kennis en vaardigheden
 • Relevante ICT-hulpmiddelen
 • Relevante onderzoeks-instrumenten en/of apparatuur
 • Kwaliteitsmanagement
 • Archiveren van kennis en informatie
 • Kennis van het werk-terrein van de eigen organisatie

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor het (deel)-deskundigheids- / vak- gebied; relevante methoden en technieken. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk
Overige kennis en vaardigheden
 • Relevante ICT-hulpmiddelen
 • Relevante onderzoeks-instrumenten en/of apparatuur
 • Kwaliteitsmanagement
 • Archiveren van kennis en informatie
 • Kennis van het werk-terrein van de eigen organisatie

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor het (deel)-deskundigheids- / vak- gebied; relevante methoden en technieken, Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk.
Overige kennis en vaardigheden
 • Relevante ICT-hulpmiddelen
 • Relevante onderzoeks-instrumenten en/of apparatuur
 • Kwaliteitsmanagement
 • Archiveren van kennis en informatie
 • Kennis van het werk-terrein van de eigen organisatie

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO+
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor het (deel)-deskundigheids- / vak- gebied; relevante methoden en technieken. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk. Zie Uitgangspunt 1 voor de te onderscheiden werkvelden/kennisgebieden
Overige kennis en vaardigheden
 • Relevante ICT-hulpmiddelen
 • Relevante onderzoeks-instrumenten en/of apparatuur
 • Kwaliteitsmanagement
 • Archiveren van kennis en informatie
 • Kennis van het werk-terrein van de eigen organisatie

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Plannen en organiseren
 • Accuraat werken
 • Analyseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfontwikkeling

Departementspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

21121 21122 12 21 (21)

Schaal 3

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • eenvoudige ondersteunende laboratoriumwerkzaamheden

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • laboratoriummaterialen gedesinfecteerd en laboratoriumruimte schoongehouden
 • voorraden van laboratoriummaterialen bijgehouden
 • aangeleverde en gecontroleerde gegevens verwerkt

Speelruimte/kaders

 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • er is ruimte om, na beoordeling van (aan)vragen op prioriteit of inhoud, een keuze te maken uit eenduidige mogelijkheden
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van het hanteren van hulpmiddelen, apparaten en kennis van gangbare procedures
 • inzicht in eenvoudige ondersteunende laboratoriumwerkzaamheden
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • inzicht in administratieve handelingen en werkwijzen

Contacten

 • uitwisselen van eenduidige en feitelijke gegevens, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • gegevens zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • verlenen van ondersteuning bij of t.b.v. het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden
 • onder begeleiding uitvoeren van een aantal eenvoudige routinematige verrichtingen / bepalingen / analyses

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • ontvangsten gelabeld en doorgeleiding naar het laboratorium en/of opslag uitgevoerd
 • beheer en onderhoud van apparatuur, koelkasten, vrieskisten, registeren instrumenten gerealiseerd
 • op basis van aanwijzingen routinematige, eenvoudige verrichtingen bepalingen/analyses uitgevoerd

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • bijdragen aan de resultaten van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied
 • er is ruimte om, na beoordeling van (aan)vragen op prioriteit of inhoud, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkhedenen daarbij in te spelen op wisselende omstandigheden
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van het hanteren van hulpmiddelen, apparaten en kennis van gangbare procedures
 • inzicht in het uitvoeren van een aantal eenvoudige routinematige verrichtingen/bepalingen/analyses
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • inzicht in administratieve handelingen en werkwijzen

Contacten

 • interactief uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden
 • gegevens moeten worden toegelicht (aan derden)

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • uitvoeren van een aantal eenvoudige en gestandaardiseerde laboratorium- verrichtingen / bepalingen /analyses

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • monstermateriaal ontvangen, gecontroleerd en geregistreerd
 • analyses verricht op basis van de overeengekomen aanpak en eenvoudige protocollen
 • de realiteitswaarde van de uitkomsten beoordeeld aan de hand van duplowaarden, standaarden, controlemonsters e.d.
 • afwijkingen/problemen gesignaleerd en hierover overleg gevoerd met de leiding
 • schriftelijke verslaglegging van de gevolgde werkwijze, het verloop en de resultaten van de analyse opgesteld

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften waarbij beoordeling plaatsvindt
 • er is ruimte om, na beoordeling van (aan)vragen op prioriteit of inhoud, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden en daarbij in te spelen op wisselende omstandigheden
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan binnen een paar maandenworden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • vaktechnische kennis
 • inzicht in eenvoudige gestandaardiseerde handelingen
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het schriftelijk vastleggen van de gevolgde werkwijze en andere handelingen en resultaten

Contacten

 • interactief uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden
 • gegevens moeten worden toegelicht aan derden

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • uitvoeren van gestandaardiseerde verrichtingen/ bepalingen/ analyses
 • analyseren van data en toepassen van software

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • analyses verricht op basis van overeengekomen aanpak
 • op basis van analyseresultaten eventuele vervolgstappen besproken
 • afwijkingen/problemen gesignaleerd, bespreken en eventueel delen van het experiment herhaald 
 • schriftelijke verslaglegging van de gevolgde werkwijze, het verloop en de resultaten van de analyses opgesteld
 • tests uitgevoerd in het kader van de praktische aanpassingen van bekende verrichtingen/bepalingen/analyses
 • voorstellen vanuit de praktijk gedaan voor het optimaliseren van bepalingen, methoden e.d.

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften waarbij interpretatie plaatsvindt
 • er is ruimte om de consequenties van bekende en minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan binnen een paar maanden worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis
 • inzicht in samengestelde gestandaardiseerde handelingen
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het schriftelijk vastleggen van de gevolgde werkwijze en andere handelingen en resultaten

Contacten

 • interactief uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden
 • gegevens moeten worden toegelicht aan derden

Functietypering

32232 33222 33 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • uitvoeren van samengestelde verrichtingen/bepalingen/analyses
 • analyseren van data en toepassen van software
 • bijdragen leveren aan praktische ondersteuning bij verbeteren van methoden en technieken

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • samengestelde analyses verricht op basis van vastgestelde protocollen
 • op basis van analyseresultaten eventuele vervolgstappen toegepast
 • resultaten omgerekend middels standaard formules of omrekeningsfactoren
 • schriftelijke rapportage over de gevolgde werkwijze en uitkomsten opgesteld en aanbevelingen gedaan voor een follow up.
 • bijdragen geleverd aan het aanpassen van bestaande analysemethoden
 • protocol gemodificeerd bij afwijkende opdrachten
 • uitvoering laten zien van en/of helpen bij analyses uitgevoerd door stagiaires en/of anderen

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften waarbij interpretatie plaatsvindt
 • aanpak wordt in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan binnen een paar maanden worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte vakkennis
 • inzicht in een diversiteit van samengestelde analyses of gegevens-verwerking
 • vaardigheid in het signaleren van afwijkingen en problemen en het doen van suggesties voor de aanpak
 • vaardigheid in het opstellen van schriftelijke rapportage van de resultaten

Contacten

 • samenwerken om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken
 • interactief uitwisselen van informatie en afstemmen van gevonden resultaten ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32232 33233 33 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • uitvoeren van gespecialiseerde verrichtingen / bepalingen / analyses
 • analyseren van data en toepassen van software

en/of

 • uitvoeren van praktische ondersteuning bij het verbeteren van methoden en technieken
 • fungeren als expert op het specifieke deelgebied

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • gespecialiseerde analyses verricht op basis van monsterindicatie en conform protocollen e.d.
 • op basis van analyse-resultaten eventuele vervolgstappen toegepast
 • gerapporteerd over de resultaten van de werkzaamheden o.a. in grafieken/overzicht
 • praktische opdrachten uitgevoerd in het kader van bestaande analyse-methoden en modificatie van bestaande methoden
 • analisten, bezoekers, promovendi en/of stagiaires geïnstrueerd in de technieken, methoden, werkwijzen of systemen van de werkplek

Speelruimte/kaders

 • samenhangende richtlijnen en protocollen
 • aanpak wordt in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan binnen een paar maanden worden vastgesteld
 • beoordeling van het eindproduct op de vooraf overeengekomen criteria

Kennis en Vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte vakkennis
 • inzicht in gespecialiseerde analyses of gegevens-verwerking
 • inzicht in technische samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het signaleren van afwijkingen en problemen en het doen van suggesties voor de aanpak
 • vaardigheid in het opstellen van schriftelijke rapportage van de resultaten
 • vaardigheid in het presenteren en uitleggen van de gehanteerde methoden en resultaten

Contacten

 • samenwerken om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken
 • (inhoudelijk) afstemmen over de te leveren gegevens, de  werk-aanpak  en de toepassing van technieken, meet- en analysemethoden