Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Bijdragen aan producten / toezichtwerkzaamheden en/of opsporingsonderzoeken zijn geleverd conform opdracht
 • Producten/diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen en instructies

Omgeving

 • In- en externe informatiebronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt

Bedrijfsvoering

 • Bedrijfsprocessen zijn conform de geldende kaders (ao-procedures) en afspraken uitgevoerd
 • De dossiers zijn compleet, actueel en betrouwbaar

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering en efficiency van werkprocessen/administratieve procedures
 • Kennisdeling is geborgd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant en verwijst zonodig door
 • Maakt heldere afspraken zorgt voor een goede uitvoering
 • Zoekt bij gerezen problemen samen met de opdrachtgever naar passende oplossingen
 • Meldt relevante waarnemingen aan de opdrachtgever
 • Stemt zijn eigen gedrag af op de situatie die zich voordoet
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheid over op een andere aanpak die ook tot het gestelde doel leidt
 • Gaat adequaat om met weerstand en kritiek
 • Communiceert helder naar en stemt af met collega’s
 • Draagt bij aan en ondersteunt collega’s bij de realisatie van een gemeenschappelijk resultaat
 • Reageert actief en constructief op de ideeën en meningen van anderen

Omgeving

 • Formuleert helder en correct
 • Brengt boodschap op het juiste moment, met de juiste woorden en op de juiste toon naar voren
 • Toetst of de boodschap is overgekomen zoals hij bedoeld is

Bedrijfsvoering

 • Stemt de eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert tijdig afwijkingen en komt met voorstellen om bij te sturen en weet zodoende termijnen te behalen
 • Escaleert indien nodig

Vernieuwen en verbeteren

 • Heeft en haalt kennis, ideeën en ervaringen op en deelt deze met collega's
 • Signaleert knelpunten en doet onderbouwde verbetervoorstellen
 • Werkt verbeteringen uit in afstemming met collega’s

Competenties

 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomatiseerde (o.a. ICT-) systemen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: administratief /  secretarieel
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Vakkennis: documentmanagement
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomatiseerde (o.a. ICT-) systemen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: administratief /  secretarieel
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Vakkennis: documentmanagement
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)
 • (enige) kennis van projectmatig werken; opstellen rapportages

Opleiding departementspecifiek

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomati-seerde (o.a. ICT-) systemen
 • enige ervaring met  (inhoudelijke ondersteuning van) toezicht of opsporing en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Vakkennis: documentmanagement
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
 • methoden en technieken van informatie verzamelen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)
 • (enige) kennis van projectmatig werken; opstellen rapportages

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomati-seerde (o.a. ICT-) systemen
 • enige ervaring met  (inhoudelijke ondersteuning van) toezicht of opsporing en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
 • methoden en technieken van informatie verzamelen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)
 • (enige) kennis van projectmatig werken; opstellen rapportages
 • moderne talen; adviesvaardigheden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

schaal 5

Algemene omschrijving

ondersteunen van operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

 • verwerken, invoeren en muteren van aangeleverde gegevens en correspondentie
 • afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning

Resultaten

 • bijgedragen aan gestandaardiseerde/routinematige inspecties
 • bijdragen geleverd aan dossieronderzoek
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid
 • bijdragen geleverd aan opstellen van gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • overzichten samengesteld en aangeleverd

Speelruimte / Kaders

 • interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling
 • tussentijdse beoordeling van geleverde producten op juistheid en volledigheid
 • planning aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het signaleren van problemen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

Contacten

 • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie t.a.v. voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichtenvan operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

 • minder moeilijke inspectieobjecten (eenduidige objecten met weinig diversiteit in de problematiek) (Inspectieobjecten: water- en transportsystemen (treinen, vliegtuigen, (vracht)auto’s, schepen), gebouwen, mijnen, bedrijven, ziekenhuizen, bedrijfsprocessen, slachthuizen, horeca, etc.)
 • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van toezichtactiviteiten

Resultaten

 • gestandaardiseerde/routinematige inspecties uitgevoerd
 • inspectieobjecten, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd
 • dossieronderzoek verricht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid.
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld
 • overzichten samengesteld en aangeleverd
 • (geautomatiseerde) bestanden beheerd
 • toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens

Speelruimte / Kaders

 • interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling
 • tussentijdse beoordeling van geleverde producten op juistheid en volledigheid
 • planning aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles
 • vaardigheid in het signaleren van problemen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren

Contacten

 • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie t.a.v. voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter

Functietypering

32332 3322323 32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in een afgebakend toezichtgebied

 • weinig variatie in controle inspectieobjecten
 • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten

Resultaten

 • inspecties uitgevoerd en meer complexe toezicht activiteiten ondersteund
 • inspectieobjecten, administraties, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd
 • dossieronderzoek verricht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld
 • managementinformatie samengesteld en aangeleverd
 • (geautomatiseerde) bestanden ingericht, beheerd en onderhouden
 • toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen
 • praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

Speelruimte / Kaders

 • interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften, werkprocessen van de afdeling
 • beoordeling op kwaliteit en inhoud uitgevoerde inspecties en controles en de inhoud van inspectierapportages
 • planning en inhoud van te leveren rapportages aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles
 • vaardigheid in het signaleren van problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren
 • organiserende vaardigheden

Contacten

 • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie aan derden en het verkrijgen van medewerking van in- en externe contacten waarbij sprake is van verschillende belangen

Functietypering

32332 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in een afgebakend toezichtgebied

 • grote variatie in controle inspectieobjecten
 • toe te passen regels en voorschriften vereisen naast eigen interpretatie en oordeelsvorming zowel een theoretische als een praktische kennis van inspectieobjecten
 • geëigende maatregelen genomen ter beëindiging van ongewenste situaties (preventief)
 • kennis van (inter)nationale wet- en regelgeving
 • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten
 • coördinatie van dagelijkse werkzaamheden

Resultaten

 • inspecties uitgevoerd en meer complexe toezichtactiviteiten inhoudelijk ondersteund
 • inspectieobjecten, administraties, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd
 • betrokkenen gehoord in relatie tot inspectieobjecten
 • overleg gevoerd met politie, douane, andere inspecties & keuringsdiensten, instanties, etc.
 • maatregelen nemen ter beëindiging van niet-aanvaardbare situaties bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiliggheidsbedreigende situaties (proces verbaal, inbeslagname of publiekswaarschuwing)
 • dossieronderzoek verricht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in samenhangende (geautomatiseerde) bestanden en geintegreerd tot managementinformatie
 • beschikkingen / vergunningen en processsen-verbaal opgesteld
 • coördinatie van uitvoering van operationele werkprocessen en productvorming

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling op kwaliteit en inhoud uitgevoerde inspecties en de inhoud van inspectierapportages
 • planning en inhoud van te leveren rapportages worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • algemene theoretsiche en toepassingsgerichte kennis en richtlijnen en procedures van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties en inspecties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren
 • organiserende vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • uitwisselen van informatie aan derden, het verkrijgen van medewerkeing van in- en externe contacten en het bijstellen van de dienstverlening naar aanleiding van de uitgewisselde informatie
 • verkrijgen van afstemming en samenwerken met partijen die uiteenlopende belangen hebben