Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Bijdragen zijn geleverd conform opdracht
 • Verzamelde gegevens zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid en verwerkt in systemen conform opdracht
 • De informatie is beschikbaar en actueel
 • Klantvragen, producten en diensten zijn op een juiste wijze geïnterpreteerd, beoordeeld en afgehandeld binnen gestelde termijnen
 • Toetsing aan wet- en regelgeving en procedures is juist uitgevoerd

Omgeving

 • Informatie en (tussen)producten zijn tijdig opgevraagd en opgeleverd

Bedrijfsvoering

 • Werkwijzen en processen zijn conform de procedures en werkinstructies uitgevoerd.
 • Producten en/of diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen
 • De administratie is op orde
 • Collega’s zijn gemotiveerd en begeleid (geldt alleen voor senioren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gesignaleerd en doorgegeven
 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt

Voorbeelden producten en/of diensten: processen, dossiers, systemen, implementatie, aanvragen, beschikkingen, vergunningen, besluiten, instructies, normen, kaders, richtlijnen, voorstellen, plannen, analyses, opdrachten, (onderzoeks/verantwoordings)rapporten, nota’s, invorderingen, vertalingen, dossiers, (management)informatie, publieksvoorlichting (content, voorlichtingsmateriaal, schriftelijke / telefonische beantwoording op vragen van burgers etc.), zittings-/procesvertegenwoordiging, etc.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant, dringt tot de kern van de zaak door en houdt daar binnen de bestaande regels zo goed mogelijk rekening mee
 • Zoekt, samen met de klant, naar passende oplossingen
 • Maakt heldere afspraken met de klant en komt deze na en houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie
 • Stemt de eigen gedragsstijl op de situatie af
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden niet van de wijs brengen  en behoudt het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen 
 • Spreekt heldere, haalbare en meetbare doelen af en weet deze ook te realiseren
 • Onderneemt gerichte acties om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en feiten en escaleert indien nodig

Omgeving

 • Wisselt regelmatig kennis, informatie, signalen en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen
 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s en/of derden in

Bedrijfsvoering

 • Formuleert helder en duidelijk in gesprekken zodat de klant het begrijpt
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die voor de doelgroep begrijpelijk is en die recht doet aan de boodschap
 • Zorgt voor het op peil houden van vaardigheden en vakkenis van de collega's en signaleert bij afwijkingen

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een werksituatie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten.
 • Benut suggesties van anderen effectief
 • Ontwikkelt zich voortdurend op eigen vakgebied
 • Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan

Competenties

 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • stressbestendigheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

Geen/enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M.

Ervaring

Geen/enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M

Ervaring

Geen/enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden: 
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M

Ervaring

Geen/enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden: 
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M

Ervaring

Enige relevante ervaring (o.a. met Algemene Wet Bestuursrecht/AWB) en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden: 
 • Relevante kennis van de AWB
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

Enige relevante ervaring (o.a. met Algemene Wet Bestuursrecht/AWB) en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden: 
 • Relevante kennis van de AWB
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante protocollen
 • Kennis van de keten en van de bevoegdheden van de ketenpartners

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit 
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifiek

P.M

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22121 11122 12 21 (21)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten; het effect van de werkzaamheden kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • met elkaar samenhangende activiteiten die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • sprake van terugkerende werksituaties en problematiek waarbij de aanpak bekend en beproefd is
 • veranderende omstandigheden hebben geen invloed op de aard van het werk

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde/aangeleverde/ inkomende eenduidige gegevens gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid en verwerkt in geautomatiseerde (administratieve) systemen conform opdracht/instructie
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte/ Kaders

 • weinig tot geen ruimte voor keuzes vanwege het gestandaardiseerde karakter van de werkzaamheden
 • beslissingen genomen op basis van eenduidige keuzefactoren die elkaar niet beïnvloeden
 • effect van de beslissingen is bekend én kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • algemene afspraken, regels en voorschriften in acht genomen
 • controle op basis van naleving toepasselijke regels en voorschriften

Kennis & Vaardigheid

 • praktische kennis om gangbare procedures toe te passen en/of hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of apparaten te hanteren én inzicht in de aanpak van de werkzaamheden
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • verkrijgen of verstrekken van feitelijke en eenduidige gegevens

Functietypering

22122  21122  22  22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten; het effect van de werkzaamheden kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • met elkaar samenhangende activiteiten die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • sprake van terugkerende werksituaties en problematiek waarbij de aanpak bekend en beproefd is
 • wisselende omstandigheden kunnen de werkzaamheden beïnvloeden

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde/aangeleverde/ inkomende samengestelde gegevens gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid en verwerkt in geautomatiseerde (administratieve) systemen conform opdracht/instructie
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden gesignaleerd en doorgegeven dan wel zelf praktisch opgelost
 • administratie op orde

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • beslissingen genomen op basis van eenduidige keuzefactoren die elkaar niet beïnvloeden
 • effect van de beslissingen is bekend én kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • algemene afspraken, regels en voorschriften in acht genomen
 • controle op basis van naleving toepasselijke regels en voorschriften

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis én inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met als doel het verkrijgen of verstrekken van feitelijke gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden kan binnen een paar maanden worden vastgesteld
 • met elkaar samenhangende activiteiten die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • sprake van terugkerende werksituaties en problematiek waarbij de aanpak bekend en beproefd is
 • wisselende omstandigheden beïnvloeden de werkzaamheden

Resultaten

Opdracht
 • vanuit meerdere invalshoeken verzamelde/ aangeleverde/inkomende samengestelde gegevens gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in geautomatiseerde (administratieve) systemen conform opdracht/instructie
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen

Speelruimte/ Kaders

 • algemene afspraken, regels en voorschriften bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op basis van naleving toepasselijke regels en voorschriften
 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • beslissingen genomen op basis van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar in beperkte mate beïnvloeden

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis én inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden kan binnen een paar maanden worden vastgesteld
 • gangbare zaken en problemen, waarbij sprake is van interpretatie van relevante aspecten, gegevens en gedragingen
 • inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties, hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Inventiviteit nodig om kennis/ervaring toe te passen
 • wisselende omstandigheden beïnvloeden de werkzaamheden

Resultaten

Opdracht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • overzichten samengesteld en op verzoek aangeleverd
 • (geautomatiseerde) bestanden beheerd
 • dossiervorming verzorgd en toegankelijkheid geborgd
 • toegezien op consistent gebruik van gegevens
 • (deel)producten en diensten tijdig gerealiseerd op basis van procedures, methoden, technieken en regelingen
 • planningen en voortgang bewaakt

Speelruimte/ Kaders

 • instructies, voorschriften en procedures kaderstellend voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis én inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening.
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332  33223  23  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • gangbare zaken en problemen, waarbij sprake is van interpretatie van relevante aspecten, gegevens en gedragingen
 • inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties, hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen
 • wisselende omstandigheden beïnvloeden de werkzaamheden

Resultaten

Opdracht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • managementinformatie samengesteld en op verzoek aangeleverd met conclusies
 • (geautomatiseerde) bestanden ingericht, beheerd en onderhouden
 • dossiervorming verzorgd en toegankelijkheid geborgd
 • toegezien op consistent gebruik van gegevens, procedures en richtlijnen.
 • (deel)producten en diensten tijdig gerealiseerd op basis van procedures, methoden, technieken en regelingen
 • planningen en voortgang bewaakt
 • ondersteuning geboden bij financieel-administratieve toetsing en –beheer
 • praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd
 • relatiebeheer onderhouden bij externe activiteiten

Speelruimte/ Kaders

 • instructies, voorschriften en procedures kaderstellend voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis én inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • coördinerende, improviserende, communicatieve of organiserende vaardigheden

Contacten

 • er is sprake van uiteenlopende belangen
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • gangbare zaken en problemen, waarbij sprake is van interpretatie van relevante aspecten, gegevens en gedragingen
 • inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties , hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen
 • wisselende omstandigheden beïnvloeden de werkzaamheden
 • aanspreekpunt voor zowel procedurele als inhoudelijke aangelegenheden
 • coördinatie van de uitvoering van operationele werkprocessen en productvorming

Resultaten

Opdracht
 • informatiebehoefte geïnventariseerd, gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid
 • gegevens verwerkt in samenhangende (geautomatiseerde) bestanden en geïntegreerd tot managementinformatie met conclusies en aanbevelingen
 • samenhangende(geautomatiseerde) bestanden ingericht, beheerd en onderhouden, administratieve dwarsverbanden bewaakt
 • dossiervorming verzorgd en toegankelijkheid geborgd
 • richtlijnen voor consistent gebruik en beheer van gegevens, procedures en richtlijnen opgesteld en toegezien op de naleving ervan
 • (deel)producten en diensten tijdig gerealiseerd op basis van procedures, methoden, technieken en regelingen
 • planningen opgesteld en voortgang bewaakt,
 • financieel-administratieve toetsing en –beheer opgezet en uitgevoerd
 • knelpunten gesignaleerd en voorstellen gedaan voor verbetering
 • verantwoording en rapportage daarover verzorgd
 • coördinatie van de uitvoering van operationele werkprocessen en productvorming verzorgd
 • relatiebeheer onderhouden bij externe activiteiten

Speelruimte/ Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • coördinerende, improviserende, communicatieve of organiserende vaardigheden

Contacten

 • er is sprake van uiteenlopende belangen
 • de contacten kenmerken zich door het (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid