Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • De klantvraag is effectief opgepakt en afgehandeld, dan wel doorgeleid
 • Aangeleverde gegevens en opdrachten zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid, verwerkt èn gearchiveerd in de conform opdracht
 • Gegevens zijn verzameld en geselecteerd en overzichten zijn gemaakt conform opdracht

Omgeving

 • Juiste informatie is tijdig geleverd aan of opgevraagd bij interne medewerkers en/of bij externe instanties

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Administratie is op orde (Interne Controle / Auditdienst)

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen, ook vanuit praktijkervaring, zijn geleverd aan verbetering en efficiency van werkprocessen / administratieve procedures
 • Kennisdeling is geborgd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Vraagt door en verzamelt alle relevante informatie
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen.
 • Staat de klant beleefd te woord en toont begrip voor diens situatie
 • Maakt heldere afspraken, komt deze na en houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Werkt aandachtig en systematisch
 • Is alert op fouten of onjuistheden
 • Heeft aandacht voor details
 • Legt afspraken en acties vast

Omgeving

 • Stelt de juiste prioriteiten en/of vraagt hulp bij het stellen van vragen
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie

Bedrijfsvoering

 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.
 • Houdt zich aan de binnen de organisatie geldende (formele) normen en waarden.
 • Blijft ook onder druk/ handelen volgens de geldende normen en waarden.
 • Monitort de voortgang, rappelleert tijdig en escaleert indien nodig naar een hoger niveau
 • Creëert voor zichzelf en anderen overzicht over totale werkvoorraad en termijnverplichtingen
 • Signaleert afwijkingen van de planning, stelt prioriteiten en komt met voorstellen om bij te sturen.
 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s in
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ideeën met collega’s
 • Signaleert knelpunten en doet onderbouwde verbetervoorstellen
 • Werkt verbeteringen uit in afstemming met collega’s

Competenties

 • accuraat werken
 • flexibiliteit
 • integriteit
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (bijv. algemeen administratief, financiële administratie, personeelsadministratie)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: Technische Leerweg / TL Administratie,
 • Financiën: Financieel-economisch (Moderne Bedrijfsadministratie/MBA, Praktijkdiploma Boekhouden/PDB)
 • Personeel: Financieel-Administratief/Personeelswerk
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis van relevante administratieve regelgeving, processen en (geautomatiseerde) ERP-systemen; MS-Office
 • Financiën: Basiskennis overheidsfinanciën en administratieve organisatie
 • Personeel: Basiskennis HR-processen

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (bijv. algemeen administratief, financiële administratie, personeelsadministratie)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: Technische Leerweg / TL Administratie, MBO: Administratie, Secretarieel en/of relevant voor aandachtsgebied
 • Financiën: Financieel-economisch (Moderne Bedrijfsadministratie/MBA, Praktijkdiploma Boekhouden/PDB)
 • Personeel: Financieel-Administratief/Personeelswerk 
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis van relevante administratieve regelgeving, processen en (geautomatiseerde) ERP-systemen; MS-Office
 • Financiën: Basiskennis overheidsfinanciën en administratieve organisatie
 • Personeel: Basiskennis HR-processen

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichthid
 • Accuraat werken
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (bijv. algemeen administratief, financiële administratie, personeelsadministratie)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: Administratie, Secretarieel en/of relevant voor aandachtsgebied
 • Financiën: Financieel-economisch (Moderne Bedrijfsadministratie/MBA, Praktijkdiploma Boekhouden/PDB)
 • Personeel: Financieel-Administratief/Personeelswerk
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis van relevante administratieve regelgeving, processen en (geautomatiseerde) ERP-systemen; MS-Office
 • Financiën: Basiskennis overheidsfinanciën en administratieve organisatie
 • Personeel: Basiskennis HR-processen

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol; relevante regelgeving, (geautomatiseerde) ERP-systemen en software en procedures

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: Administratie, Secretarieel en/of relevant voor aandachtsgebied
 • Financiën: Financieel-economisch (Moderne Bedrijfsadministratie/MBA, Praktijkdiploma Boekhouden/PDB)
 • Personeel: Financieel-Administratief/Personeelswerk
Overige kennis en vaardigheden
 • (Grondige) kennis van relevante administratieve regelgeving, processen en (geautomatiseerde) ERP-systemen
 • Financiën: Grondige kennis overheidsfinanciën en administratieve organisatie
 • Personeel: (Grondige) kennis HR-processen, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol; relevante regelgeving, (geautomatiseerde) ERP-systemen en software en procedures

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: Administratie, Secretarieel en/of relevant voor aandachtsgebied
 • Financiën: Financieel-economisch (Moderne Bedrijfsadministratie/MBA, Praktijkdiploma Boekhouden/PDB)
 • Personeel: Financieel-Administratief/Personeelswerk
Overige kennis en vaardigheden
 • (Grondige) kennis van relevante administratieve regelgeving, processen en (geautomatiseerde) ERP-systemen
 • Financien: Grondige kennis overheidsfinanciën en administratieve organisatie
 • Personeel: (Grondige) kennis HR-processen, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • bijhouden administratie(s)
 • reguliere en standaard administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • aanleveren van gegevens en overzichten
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • behandeling standaard verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging standaard correspondentie
 • aanleveren gegevens voor (management)overzichten

Speelruimte/ kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens
 • bij be- en afhandeling van administratieve gegevens, bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties vrijwel direct merkbaar

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften
 • inzicht in de aanpak van de werkzaamheden
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen
 • vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten
 • vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • bijhouden administratie(s)
 • reguliere en standaard administratieve onder-steuning en werkzaam-heden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • aanleveren van gegevens en overzichten
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteuning gebruikers
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • behandeling standaard verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging standaard correspondentie
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • aanleveren gegevens voor (management)overzichten
functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

Speelruimte/ kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens
 • bij voorbereiding, be- en afhandeling van administratieve verzoeken, bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen, waarbij de consequenties binnen een paar maanden merkbaar zijn

Kennis en vaardigheden

 • administratief-technische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in de functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen
 • vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten
 • vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen

Functietypering

32232 23222 22 22 (31)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • bijhouden administratie(s)
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteu-nende organisatie-onderdelen
 • genereren van (management)informatie
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteuning gebruikers
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • behandeling verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • controle output, signaleren problemen en rapporteren
 • administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging correspondentie
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • genereren van (management)overzichten
functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties
 • informeren, ondersteuning gebruikers

Speelruimte/kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de administratie, op de kwaliteit van de administratieve gegevens en op de adequate ondersteuning van gebruikers
 • bij voorbereiding, be- en afhandeling van administratieve verzoeken, bij het aanleveren van gegevens worden keuzes gemaakt over wijze van uitvoering waarbij de consequenties binnen een paar maanden merkbaar zijn

Kennis en ervaring

 • administratief-technische kennis van algemeen administratieve procedures en voorschriften
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve processen binnen de organisatie
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen
 • vaardigheid in genereren van (management)informatie
 • vaardigheid in het administratief be- en afhandelen van verzoeken, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

Functietypering

32232 33223 332 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • beheer administratie(s)
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • samenstellen van managementinformatie
 • bijdrage aan functioneel beheer van systemen en ondersteuning gebruikers
 • contacten gericht op informatieverstrekking en maken procesafspraken

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • beheer administratie(s)
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • behandeling verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • controle output, signaleren problemen en rapporteren
 • administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging correspondentie
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • samenstelling van (management)overzichten
functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties
 • beoordeling systeem-aanpassingen op gebruiksvriendelijkheid en toepassings-mogelijkheden, uitvoeren tests, opmaken verslag en rapporteren
 • informeren, ondersteuning en instructie gebruikers

Speelruimte/kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de kwaliteit van (het beheer van) de administratie(s) en van de bijdrage aan het functioneel beheer
 • beheer van de administratie en bijbehorende processen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten waarbij de consequenties binnen een paar maanden merkbaar zijn

Kennis en vaardigheden

 • kennis van algemeen administratieve procedures, richtlijnen en algemeen theoretische kennis van administratief beheer en het aandachtsgebied
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in de werking en mogelijkheden van systemen en daarbij behorende procedures en processen
 • inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve en organisatorische processen
 • vaardigheid in samenstellen van (management)informatie
 • vaardigheid in het administratief be- en afhandelen van verzoeken, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het maken van afspraken over beheer, processen en werkwijzen bij de administratie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen
 • in- en extern gebruikersoverleg over knelpunten, gewenste aanpassingen, gevolgen van nieuwe procedures, richtlijnen

Functietypering

32232 33233 33 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • beheer administratie(s) en bevordering integratie met andere administraties en bewaking van de uitvoering
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • inhoudelijk administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • samenstellen van managementinformatie en geven van advies
 • functioneel beheer van systemen en ondersteuning gebruikers
 • contacten gericht op afstemming van processen en procedures

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • beheer administratie(s) en bevordering van en afstemming over integratie met andere administraties
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • inhoudelijke behandeling complexere verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve en organisatorische processen
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • controle output, signaleren problemen en adviseren
 • administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging correspondentie
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • samenstelling van (management)overzichten
functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers
 • functioneel beheer operationele applicaties
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties
 • inventarisatie wensen, behoeften en knelpunten en doen van voorstellen
 • beheer en onderhoud werkinstructies en/of proceduresinformeren, ondersteuning en instructie gebruikers
 • opstellen testscenario’s
 • beoordeling systeem-aanpassingen, uitvoeren tests

Speelruimte/kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, processen en wet- en regelgeving
 • beoordeling op de kwaliteit van (beheer van) de administratie(s), van adviezen en van het functioneel beheer
 • beheer van de administratie en bijbehorende processen en systemen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten waarbij de consequenties binnen een paar maanden merkbaar zijn

Kennis en vaardigheden

 • kennis van algemeen administratieve procedures, richtlijnen en algemeen theoretische kennis van administratief beheer en het aandachtsgebied
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • kennis van de werking en mogelijkheden van systemen, functioneel beheer en daarbij behorende procedures en processen
 • inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve en organisatorische samenhangen en processen
 • vaardigheid in samenstellen van (management)informatie
 • vaardigheid in het inhoudelijk administratief be- en afhandelen van verzoeken, adviseren, administratief ondersteunen en te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het inhoudelijk afstemmen en adviseren over beheer, processen en werkwijzen bij de administratie
 • intern en extern over beheer en integratie van administraties en processen en over de uitvoering en voortgang van administratieve werkzaamheden om af te stemmen, te adviseren en afspraken te maken
 • met vakspecialisten over functioneel beheer en over gewenste aanpassin-gen, knelpunten en problemen om af te stemmen, oplossingen te zoeken, te adviseren en afspraken te maken