Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Programma is optimaal afgestemd op leerbehoeften en -mogelijkheden en organisatie-doelstellingen
 • Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten bij deelnemers zijn aanwijsbaar toegenomen
 • Overeengekomen bijdragen zijn geleverd aan de vastgestelde afspraken over gedrags- en houdingsverandering en persoonlijke ontwikkeling
 • Optimaal (gemotiveerde) deelname aan het (trainings)programma is gerealiseerd

Omgeving

 • (Trainings)programma’s zijn op de juiste wijze afgestemd met de relevante partijen 

Bedrijfsvoering

 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Collega-trainers en freelancers zijn optimaal geïnformeerd en geëquipeerd
 • Gemotiveerd team en juiste inzet van trainers op de programma’s (alleen voor de coördinator)

Vernieuwen en verbeteren

 • Actuele ontwikkelingen op het vakgebied zijn binnen het opleidingsinstituut geïntegreerd in het programma
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en actualisering van onderwijsprogramma’s zijn geleverd
 • Programma is adequaat getoetst en geëvalueerd bij de cursist

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Kiest een aanpak die past bij de situatie
 • Stemt de eigen gedragstijl af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Speelt adequaat in op onverwachte situaties
 • Raakt bij cursisten de juiste snaar
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cursist
 • Houdt rekening met de intrinsieke motivatie van de cursist
 • Enthousiasmeert en stimuleert de cursist tot actieve deelname aan het programma
 • Heeft een scherp beeld van de vraag van de klant
 • Is op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie van de klant en kan daarop inspelen
 • Toetst regelmatig de klanttevredenheid
 • Verplaatst zich in de belevingswereld van de cursist en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag en schat risico’s in
 • Achterhaalt op respectvolle wijze eventuele weerstand bij de cursisten

Omgeving

 • Weet wat er speelt en laat blijken op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein
 • Geeft betekenis aan relevante ontwikkelingen voor de eigen programma’s

Bedrijfsvoering

 • Maakt eigen belang ondergeschikt aan gezamenlijk belang
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling
 • Toont oprechte belangstelling in anderen en behoudt een goede relatie met hen
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met collega’s en vraagt reacties

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of werksituatie in

Competenties

 • flexibiliteit
 • inlevingsvermogen
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • P.M.

Opleiding

 • MBO 

Opleidingen relevant voor het aandachtsgebied

 • MBO didactiek is een pré
 • Sport: MBO Sport en Bewegen (SB), CIOS, Academie voor Lichamelijke Opvoeding of vergelijkbaar. Kwalificaties zelfverdediging en/of fitness
 • kennis van de organisatie en van het beleid

Opleiding departementsspecifiek

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Comptenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaringvoor het geven van specifieke verdiepende trainingen  

Opleiding

 • MBO 

Opleidingen relevant voor het aandachtsgebied

 • MBO didactiek is een pré
 • Sport: MBO Sport en Bewegen (SB), CIOS, Academie voor Lichamelijke Opvoeding of vergelijkbaar. Kwalificaties zelfverdediging en/of fitness
 • Vervoer: Opleiding Politie Rij-instructeur (A t/m E), Opleiding SRO (PVI), Opleiding SRO Instructeur, in bezit van alle rijbewijzen
 • kennis van de organisatie en van het beleid

Opleiding departementsspecifiek

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling 

Comptenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

enige relevante ervaring, o.a. didactisch en relevant voor de organisatie / het aandachtsgebied  

Opleiding

HBO: relevant voor het aandachtsgebied

 • onderwijsbevoegdheid/didactische aantekening 
 • praktische kennis en vaardigheden voor het ontwerpen van onderwijsmateriaal
 • relevante certificaten (o.a. voor gecertificeerde trainingen)
 • kennis van de organisatie en van het beleid

Opleiding departementsspecifiek

Veiligheid en Justitie (DJI):
 • HBO en WO: relevant voor de aandachtsgebieden Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Recht en regelgeving, Weerbaarheid en Veiligheid, Zorg

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Comptenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

enige relevante ervaring, o.a. didactisch en relevant voor de organisatie / het aandachtsgebied

Opleiding

 • HBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • onderwijsbevoegdheid/didactische aantekening 
 • praktische kennis en vaardigheden voor het ontwerpen van onderwijsmateriaal
 • relevante certificaten (o.a. voor gecertificeerde trainingen)
 • kennis van de organisatie en van het beleid

Opleiding departementsspecifiek

Veiligheid en Justitie (DJI):
 • HBO en WO: relevant voor de aandachtsgebieden Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Recht en regelgeving, Weerbaarheid en Veiligheid, Zorg

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

(enige) relevante ervaring, o.a. didactisch en relevant voor de organisatie en daarin succesvol

Opleiding

 • HBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • onderwijsbevoegdheid/didactische aantekening 
 • praktische kennis en vaardigheden voor het ontwerpen van onderwijsmateriaal
 • relevante certificaten (o.a. voor gecertificeerde trainingen)
 • kennis van de organisatie en van het beleid

 Opleiding departementsspecifiek

Veiligheid en Justitie (DJI):
 • HBO en WO: relevant voor de aandachtsgebieden Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Recht en regelgeving, Weerbaarheid en Veiligheid, Zorg

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Ervaring

(enige) relevante ervaring, o.a. didactisch en relevant voor de organisatie en daarin succesvol

Opleiding

 • WO: relevant voor het aandachtsgebied
 • onderwijsbevoegdheid/didactische aantekening 
 • praktische kennis en vaardigheden voor het ontwerpen van onderwijsmateriaal
 • relevante certificaten (o.a. voor gecertificeerde trainingen)
 • kennis van de organisatie en van het beleid

 Opleiding departementsspecifiek

Veiligheid en Justitie (DJI):
 • HBO en WO: relevant voor de aandachtsgebieden Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Recht en regelgeving, Weerbaarheid en Veiligheid, Zorg

Competenties

 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332 33222 23 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • trainingen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe trainingen
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • trainingsactiviteiten georganiseerd en gegeven
 • (individuele) deelnemers/cursisten praktisch begeleid
 • trainingsprogramma is afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften
 • afspraken gemaakt met betrokken (in- en externe) disciplines over de uitvoering van de activiteiten
 • doelgericht didactische methoden en technieken gehanteerd, aansluitend op de trainingsdoelen
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor nieuwe oefeningen binnen het trainingsprogramma
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar werkvormen en leeractiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op geschiktheid van trainingsactiviteiten
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van het maken van afspraken over uitvoering van activiteiten met in- en externe disciplines
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang te bespreken

Functietypering

33332 33223 23 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • trainingen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe trainingen
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • trainingsactiviteiten georganiseerd en gegeven
 • (individuele) deelnemers/cursisten begeleid
 • trainingsprogramma is afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften
 • activiteiten inhoudelijk afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • doelgericht didactische methoden en technieken gehanteerd, aansluitend op de trainingsdoelen
 • trainingen logistiek geregeld
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor nieuwe verdiepende vaardigheidstrainingen
 • mede vorm en inhoud gegeven aan trainings-, programmapakket
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar werkvormen en leeractiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • jaarplannen, werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op effectiviteit van de trainingen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud en haalbaarheid van activiteiten met in- en externe disciplines
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang te bespreken

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • trainingen en opleidingen
 • bijdragen aan ontwikkeling (modules) van het opleidingsprogramma/-pakket
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • opleidings- en trainingsactiviteiten georganiseerd en gegeven
 • veilig pedagogisch klimaat gecreëerd
 • (individuele) deelnemers/cursisten (pedagogisch) begeleid
 • trainingsprogramma is afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften en (on)mogelijkheden van de deelnemer(s)/cursist(en) en met betrokken (in- en externe) disciplines
 • doelgericht didactische methoden en technieken gehanteerd, aansluitend op de leer- en opleidingdoelen en reguliere (onderwijs) eindtermen
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor nieuwe les- en trainingsmethoden
 • mede vorm en inhoud gegeven aan (modules van) het opleidings- en trainings- programma/-pakket
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar didactische werkvormen en leeractiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures en opleidingsprogramma
 • beoordeling op effectiviteit van les- en opleidingsprogramma’sen didactische vormgeving
 • benadering wordt afgestemd op interpretatie van (persoonlijke) leerbehoeften (on)mogelijkheden en organisatiewensen en -doelstellingen

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op een of meer vak-/ aandachtgebieden
 • (vak)didactische en pedagogische kennis
 • kennis van de leerstof
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud, haalbaarheid van opleiding- en en trainingsactiviteiten met in- en externe (opleidings- en kwalificatie)-instituten, opleiders, deelnemers/cursisten en opdrachtgevers
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang en (knelpunten in) ontwikkeling te bespreken

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • opleidings- en trainingsactiviteiten en daarbij horende (individuele) leer-, trainings- en coachingstrajecten
 • bijdragen aan ontwikkeling van modules van het opleidingsprogramma/-pakket en de initiëring hiervan
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • opleidings- en trainingsactiviteiten en daarbij horende (individuele) leer-, trainings- en coachings-trajecten georganiseerd en gegeven /gerealiseerd
 • veilig pedagogisch klimaat gecreëerd
 • (individuele) deelnemers/cursisten pedagogisch begeleidt en gecoacht
 • (specifieke) modules van het opleidings-, trainings- programma afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften en (on)mogelijkheden van de deelnemer(s)/cursist(en) en met betrokken (in- en externe) disciplines
 • uit verschillende didactische methoden en technieken gekozen en gehanteerd, aansluitend op de leer- en opleidingdoelen en reguliere (onderwijs) eindtermen
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor (ontwikkeling van) nieuwe les- en trainingsmethoden vanuit eigen vak-/deskundigheidsgebied
 • mede vorm en inhoud gegeven aan (modules van) het opleidings- en trainings- programma/-pakket
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar didactische werkvormen en leeractiviteiten
Coördinatie
 • gefungeerd als ‘trekker’ van veranderingen/ontwikkelingen die een deel van het team/unit betreffen
 • ‘kleinschalig’ overleg, activiteiten en projecten ‘aangestuurd

Speelruimte/kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures en opleidingsprogramma
 • beoordeling op effectiviteit van les- en opleidingsprogramma’s en didactische vormgeving
 • bij het initiëren van en het doen van voorstellen voor (ontwikkeling) nieuwe les- en trainingsmethoden etc. is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op een of meer vak-/ aandachtgebieden
 • (vak)didactische en pedagogische kennis
 • kennis van de leerstof
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden
 • vaardigheid in coachen

Contacten

 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud, haalbaarheid en organisatie van opleiding - en trainingsactiviteiten met in- en externe (opleidings- en kwalificatie)instituten, opleiders, deelnemers/cursisten en opdrachtgevers
 • met deelnemers/cursisten en collega’s van een deel van het team/unit om met hen de voortgang en (knelpunten in) ontwikkeling te bespreken

Functietypering

43443 44334 43 43 (50)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • opleidings en trainingsactiviteiten dan wel (individuele) leer-, trainings- en coachings-trajecten
 • bijgedragen aan ontwikkeling opleidingscurriculum
 • kennis- vaardigheidsoverdracht
 • materiedeskundige op eigen vak-/deskundigheids-gebied(en)
 • vakinhoudelijke en procesmatige coördinatie

Resultaten

Uitvoering training/opleiding
 • opleidings- en trainingsactiviteiten verzorgd met toepassing van een breed scala aan pedagogische en didactische methoden en technieken dan wel (individuele) leer-, trainings- en coaching trajecten georganiseerd, gegeven en gerealiseerd
 • veilig pedagogisch klimaat gecreëerd
 • (individuele) deelnemers/cursisten pedagogisch begeleidt en gecoacht
 • opleidings-, trainingsprogramma afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften en (on)mogelijkheden van de deelnemer(s)/cursist(en) en met betrokken (in- en externe) disciplines
 • uit een breed scala van didactische methoden en technieken gekozen en gehanteerd, aansluitend op de leer- en opleidingdoelen en reguliere (onderwijs) eindtermen
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • pedagogische koers mede geïnitieerd, uitgezet en (ontwikkelingen en onderwijs- en trainings-vraagstukken) verwerkt in (onderdelen van) het opleidingscurriculum, (aangepaste) trainings-, opleidings-, coachingsmethoden en technieken
 • gehanteerde pedagogische en didactische methoden, werkvormen en technieken (mede) geëvalueerd en geadviseerd over verbeteringen betreffende didactiek en/of inhoud van de toegewezen vak-/deskundigheids-gebied(en)
Coördinatie
 • In- externe afstemming en samenwerking opleidings- en trainingsactiviteiten dan wel (individuele) leer-, trainings- en coachings-trajecten geïnitieerd en gecoördineerd
 • collega-opleiders begeleid en gecoacht
 • (team)overleg, activiteiten en projecten aangestuurd

Speelruimte/kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures en opleidingsprogramma
 • beoordeling op bruikbaarheid en afstemming op betrokken (in- en externe) disciplines van (onderdelen van het ontwikkeld) opleidingscurriculum
 • beoordeling op effectiviteit van les- en opleidingsprogramma’s en didactische vormgeving
 • bij (de te leveren bijdragen aan) de ontwikkeling van het opleidingscurriculum etc.is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

Kennis en vaardigheden

 • brede (generalistische) kennis op meerdere vak-/ aandachtgebieden dan wel gespecialiseerde vakinhoudelijke op één vakgebied
 • (vak)didactische en pedagogische kennis
 • kennis van de leerstof
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden
 • vaardigheid in coachen
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van verwerven van draagvlak voor onderdelen van het ontwikkelde opleidingscurriculum en het afstemmen over inhoud, haalbaarheid en organisatie hiervan met in- en externe (opleidings- en kwalificatie) instituten, opleiders, deelnemers/ cursisten en opdrachtgevers
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang en (knelpunten in) ontwikkeling te bespreken

Functietypering

44443 44444 43 43 (53)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • coördinatie en ontwikkeling van opleidings- en trainingsprogramma’s
 • opleidingscurriculum ontwikkeld
 • (beleids- en onderwijs)ontwikkeling en vernieuwingen binnen vak-/deskundigheidsgebied
 • kennis- vaardigheids-overdracht
 • (individuele) leer-, trainings- en coachings-trajecten voor het in bijzonder ambtelijk top (topmanagers)
 • specialist op eigen vak-/deskundigheidsgebied
 • vakinhoudelijke en procesmatige coördinatie en aansturing

Resultaten

Uitvoering training/opleiding
 • opleidings- en trainingsactiviteiten met toepassing van een breed scala aan pedagogische en didactische methoden en technieken uitgevoerd
 • (individuele) leer-, trainings- en coachingstrajecten o.a. voor ambtelijk top (topmanagers) georganiseerd, verzorgd en gerealiseerd
 • veilig pedagogisch klimaat gecreëerd
 • ambtelijk top (topmanagers) (pedagogisch) begeleidt en gecoacht
 • opleidings-, trainingsprogramma(‘s) afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften en (on)mogelijkheden van de deelnemer(s)/cursist(en) in dit geval de ambtelijk top (topmanagers) en met daarbij betrokken (in- en externe) disciplines
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • pedagogische koers geïnitieerd
 • opleidingscurriculum ontwikkeld
 • maatschappelijke-, bestuurlijke- en politieke ontwikkelingen vertaald naar vernieuwingen in het opleidingscurriculum
 • (modules van) het opleidings- en trainings- programma/-pakketten geïntegreerd in het opleidingscurriculum
 • het proces van evalueren van (gehanteerde) pedagogische en didactische methoden, werkvormen en technieken geëvalueerd en verbetering-en betreffende didactiek en inhoud van opleidings- en trainingsvraagstukken geïnitieerd
Coördinatie
 • sturing gegeven aan de uitvoering gegeven van complexe (opleidings- en trainings)programma’s
 • afstemming met (vervolg)opleiding(en) en/of beroepenveld geïnitieerd en gecoördineerd
 • collega-opleiders begeleid en gecoacht en vakinhoudelijk aangestuurd
 • ‘grootschalig’ overleg, activiteiten en projecten ‘aangestuurd

Speelruimte/kaders

 • (in algemene termen geformuleerde) (strategische) beleidslijnen
 • beoordeling op bruikbaarheid en effectiviteit van het opleidingscurriculum en de geïnitieerde pedagogische koers
 • bij de ontwikkeling van het opleidingscurriculum en bij de opleidings-/onderwijs-ontwikkeling- en vernieuwing etc. is er vrijheid om - na analyse - benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

Kennis en vaardigheden

 • brede (generalistische) kennis op meerdere vak-/ aandachtgebieden dan wel gespecialiseerde vakinhoudelijke op één vakgebied
 • (vak)didactische en pedagogische kennis
 • kennis van de leerstof
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden
 • vaardigheid in coachen
 • coördinerende- en leidinggevende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van verwerven van draagvlak voor de (geïnitieerde) pedagogische koers en het ontwikkelde opleidingscurriculum en het afstemmen over inhoud, haalbaarheid en organisatie hiervan met in- en externe (opleidings- en kwalificatie) instituten, opleiders, deelnemers/ cursisten, in dit geval ambtelijke top (topmanagers)
 • met deelnemers/cursisten, in dit geval ambtelijke top (topmanagers) om met hen de voortgang en (knelpunten in) ontwikkeling te bespreken.