Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • De (vaar)weg is beschikbaar
 • Veiligheid van de (vaar)weg is gewaarborgd o.a. door juiste uitvoering van de schouw en juiste afhandeling van incidenten
 • De Waterwet is gehandhaafd

Omgeving

 • Afstemming met de juiste functionarissen en instanties (o.a. collega's, politie, hulpdiensten) heeft op het juiste moment plaatsgevonden

Bedrijfsvoering

 • De areaalgegevens zijn betrouwbaar
 • De administratie activabeheer is betrouwbaar
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Verbeterde werkwijzen op basis van perio-dieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Schat een (onveilige) situatie goed in en onderneemt tijdig actie om veiligheid en doorstroming zoveel mogelijk te garanderen
 • Schat gevolgen (voor de veiligheid en doorstroming) van eerstelijns onderhoud op korte en lange termijn goed in
 • Neemt tijdig maatregelen ten aanzien van onderhoudswerkzaamheden wanneer de veiligheid en doorstroming in het gedrang komen
 • Signaleert storingen, incidenten of structurele problemen die mogelijk van invloed zijn op de verkeersdoorstroming. Schat de aard van de storing in
 • Blijft rustig, ook bij onverwachte situaties op de (vaar)weg
 • Blijft integer handelen, ook wanneer (vaar)weggebruikers druk uitoefenen en kritiek leveren (bijvoorbeeld bij verkeersongevallen c.q. calamiteiten)
 • Behoudt de controle en het overzicht in een grote diversiteit aan taken en bij een grote diversiteit aan betrokkenen (vaarweggebruikers, hulpdiensten, aannemers, etc)
 • Haalt tijdig, indien nodig, andere (interne en externe) experts/collega’s erbij
 • Stemt eigen werkzaamheden en werkzaamheden van anderen (collega’s, marktpartijen, aannemer) met elkaar af
 • Overlegt regelmatig inzake de voortgang van werkzaamheden met collega’s. Deelt relevante informatie en ervaringen
 • Geeft aan wat anderen kunnen verwachten van zijn taak/rol, en wat hij van anderen verwacht. Kan heldere instructies geven en ontvangen
 • Kan er goed mee omgaan als de dagplanning wijzigt
 • Kan snel wisselen tussen verschillende werkzaamheden
 • Handelt snel en zorgvuldig bij kritieke, gevaarlijke en plotselinge situaties. Kan veel regelen
 • Houdt alle details (ten aanzien van veiligheid, doorstroming, weggebruikers, aannemers, etc.) goed in de gaten

Omgeving

 • Is op/langs de (vaar)weg goed bereikbaar en zichtbaar voor de (vaar)-weggebruikers
 • Kan zaken voor de (vaar)weggebruiker in bondige en begrijpelijke taal uitleggen
 • Checkt of de oplossing waar de klant/opdrachtgever/ (vaar)weggebruiker om vraagt, daadwerkelijk een oplossing voor de situatie is
 • Weet wat een beslissing met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden betekent voor een (vaar-)weggebruiker
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de (vaar-)weggebruiker

Bedrijfsvoering

 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen
 • Spreekt waardering in medewerkers uit
 • Gaat geordend en planmatig te werk. Komt gemaakte afspraken na
 • Stelt effectief prioriteiten tussen geplande en ongeplande werkzaamheden
 • Houdt administratie met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden goed bij

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief

 

Competenties

 • accuraat werken
 • anticiperen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen/enige werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Geen/enige werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • VMBO, MBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring met de toepassing van geautomatiseerde systemen

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek
 • Kennis van de functie en van de (technische) staat van de objecten binnen het beheersgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring met de toepassing van geautomatiseerde systemen
 • 2-3 jaar werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek
 • Kennis van de functie en van de (technische) staat van de objecten binnen het beheersgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring met de toepassing van geautomatiseerde systemen
 • 3-5 jaar werkervaring; coördinerende en/of brede (project)belegeleidende ervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • MBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek
 • Kennis van de functie en van de (technische) staat van de objecten binnen het beheersgebied
 • Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende gebieden/disciplines 
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring met de toepassing van geautomatiseerde systemen
 • > 5 jaar werkervaring
 • Coördinerende en/of brede (project)begeleidende ervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • HBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek
 • Kennis van de functie en van de (technische) staat van de objecten binnen het beheersgebied
 • Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende gebieden/disciplines 
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring met de toepassing van geautomatiseerde systemen
 • > 5 jaar werkervaring
 • Coördinerende en/of brede (project)begeleidende ervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau:
 • HBO

Opleiding: departmentsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Deskundigheid NEN-normen Electrotechniek
 • Kennis van de functie en van de (technische) staat van de objecten binnen het beheersgebied
 • Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende gebieden/disciplines 
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • assistentie bij het bedrijfsklaar maken van het vaartuig en het varen

Resultaten

 • vaartuig bedrijfsklaar gemaakt
 • praktische handelingen verricht ten behoeve van het visserijonderzoek
 • vaartuig schoongemaakt en scheeps- en dekapparatuur gerepareerd en onderhouden
 • handelingen verricht bij het meren en ontmeren van het vaartuig
 • obstakels en herkenningspunten gesignaleerd

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte  mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • effect van de beslissingen (in de functie) kan direct worden vastgesteld

Kennis & Vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden.
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • assistentie bij het bedrijfsklaar maken van het vaartuig en het varen

Resultaten

 • technische controles verricht t.a.v. apparatuur en vaartuig
 • vaartuig bedrijfsklaar gemaakt
 • scheeps- en dekapparatuur gerepareerd en onderhouden
 • handelingen verricht bij het meren en ontmeren van het vaartuig
 • obstakels en herkenningspunten gesignaleerd

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • effect van de beslissingen (in de functie) is duidelijk en kan op zeer korte termijn (binnen 2 maanden) worden vastgesteld

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • toezicht op uitbestede werkzaamheden op een afgebakend werkterrein

Resultaten

 • globale inspectie (op civiel gebied) en functionele inspecties (evt. ook onder water) is verricht
 • toezicht op uitbestede civiele inspectie en schouw werkzaamheden
 • over uitgevoerde inspecties en praktijkvoorstellen voor de aanpak en frequentie van de inspecties gerapporteerd
 • schadevaringen/-rijdingen geregistreerd en toezicht gehouden op herstelwerkzaamheden
 • milieudelicten geregistreerd

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33232 2332 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • toezicht op uitbestede werkzaamheden die specialistisch zijn en/of integraal van aard

Resultaten

 • integrale inspecties (diverse, niet bijzondere objecten) verricht dan wel begeleidt of gecoördineerd
 • specialistische inspecties gericht op de staat van bijzondere objecten verricht dan wel begeleid
 • regie gevoerd op uitbestede gerichte technische inspecties
 • inspectieresultaten beoordeeld op vervolgacties en gerapporteerd over de bevindingen t.b.v. planmatig beheer en onderhoud

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisa-torische en functionele verhoudingen
 • improviserende, communicatieve, organiserende vaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden 

Functietypering

32332 33233 23 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • coördinatie van de uitvoering
 • praktische advisering vanuit uitvoering

Resultaten

 • coördinatie van verschillende disciplines en processen verzorgd
 • voor de aanlevering van (inspectie)gegevens t.b.v. het planmatig beheer en onderhoud zorg gedragen
 • behandeling van storingsmeldingen gecoördineerd
 • praktische adviezen geleverd vanuit de uitvoeringspraktijk op het specialistisch aandachtsterrein (o.a. inzake vergunning-verlening)

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische advies-vaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

3333333333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • coördinatie van de uitvoering
 • advisering vanuit uitvoering

Resultaten

 • aanspreekpunt voor en coördinatie van het operationeel beheer en onderhoud verzorgd
 • operationeel beheer doorvertaald en zorg gedragen voor onderhoud naar (operationele) planning; relevante zaken gesignaleerd en ingebracht ten behoeve van de planvorming en ter zake opgetreden als aanspreekpunt voor het planmatig beheer
 • bijzondere zaken gesignaleerd m.b.t. de inhoudelijke en procesmatige aspecten op het aandachtsgebied en (over) nieuwe ideeën aangeleverd / geadviseerd voor verbetering daarvan
 • (begeleiding van de) afhandeling van complexe schades verzorgd
 • projecten geleid of aan deelgenomen

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10 

Algemene omschrijving

 • coördinatie van de uitvoering
 • advisering vanuit uitvoering van objecten met een bijzonder karakter

Resultaten

 • als beheerder van objecten met bijzonder karakter (uniciteit) opgetreden; als extern aanspreekpunt met betrekking tot het beheer van het object gefungeerd
 • afstemmingsoverleg gevoerd en op landelijk niveau deskundige adviezen ingebracht

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na analyse, van de problematiek /vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten