Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Informatie (Ontwerp, Bouw, Test, Infrastructuur, Beheer, Security) voor product en/of dienst is geleverd conform opdracht of contract (SLA[1])
 • Bedrijfsproces[2], applicaties en/of Iv-infrastructuur vertonen na implementatie het juiste en afgesproken gedrag in de exploitatiesituatie
 • Impactanalyse is bepaald over de probleemstelling en de uiteindelijke oplossingsrichting binnen de eigen IV-discipline
 • Wijzigingsvoorstel (security, functioneel etc.) op basis van rapportages Problem Management, Change Management, en Gebruikersondersteuning is geleverd
 • Productportfolio is opgesteld onderhouden en beheerd
 • Producten en/of diensten zijn geïmplementeerd conform de overeengekomen specificaties (bijv. aansluitvoorwaarden, normering, beheer, exploitatie, beveiliging, etc.)
 • Incident-, problem- en wijzigingsbeheer zijn ingericht en onderhouden

 Omgeving

 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Betrokken actoren zijn effectief ingeschakeld
 • Adviezen zijn geleverd

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Producten en diensten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak afspraken over tijd, kwaliteit, middelen
 • De administratie/documentatie is op orde

 Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Is up to date in het aandachtsgebied

[1] SLA Service Level Agreement of Dienstverleningsovereenkomst

[2] Bedrijfsprocessen worden opgeleverd, beschreven of nieuw ontwikkeld

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Achterhaalt de kern van de opdracht en vraagt zonodig door
 • Signaleert problemen en onderneemt vervolgacties
 • Formuleert verschillende oplossingsmogelijkheden
 • Geeft inzicht in de kwaliteit van het product
 • Ondersteunt de klant bij het effectief formuleren van zijn/haar vraag
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s en/of derden
 • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken
 • Werkt methodisch op een reproduceerbare wijze aan de totstandkoming van een IV-product
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren
 • Verleent ondersteuning bij gebruik IV-product
 • Richt de beheerprocessen in

Omgeving

 • Stemt tijdig af met andere afdelingen, collega’s en/of externe partijen en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is
 • Zoekt actief collega’s op om informatie te halen of te brengen
 • Toont interesse, is kritisch en deelt kennis
 • Heeft oog voor belangentegenstellingen
 • Geeft de mogelijke consequenties van veranderingen aan bij teamleden, Expert ICT en manager
 • Past acties aan veranderende omstandigheden aan

Bedrijfsvoering

 • Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen
 • Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met betrokken partijen, teamleden
 • Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten
 • Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega’s en/of externe partijen en opvolgers
 • Bewaakt en controleert zijn/haar geplande uren t.o.v. de gemaakte uren om gedefinieerd resultaat te halen.
 • Legt de voortgang van het werk vast
 • Legt verantwoording af aan de manager(s)

Vernieuwen en verbeteren

 • Houdt vakkennis en kennis van de werkprocessen bij via vakgroep, literatuur, seminars en dergelijke
 • Deelt de opgedane kennis en inzichten met collega's
 • Integreert nieuwe inzichten binnen de eigen invloedsfeer
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Leert van eigen ervaring en fouten

Competenties

 • analyseren
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S8:1 tot 3 jaar relevante ervaring
 • S8: werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S8: HBO Bachelor

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • HBO: relevant voor aandachtsgebied[1]Zie verder: Kwaliteitsraamwerk I(v) functie
  [1]Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Senior Medewerker ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S8

 • Goed ontwikkelde gesprekstechnieken (Spiegelen, Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD))
 • Sociaal netwerken (kennishouders in kaart om informatievragen te kunnen beantwoorden)
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.

TESTEN

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: Testmethodieken, zoalsTmap NEXT, VTA

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: IT frameworks, zoals ITIL en ontwerpmethodieken, zoals E2E, etc.

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: IT frameworks, zoals ITIL

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S8: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL

 

Ervaring

 • S9:1 tot 3 jaar relevante ervaring
 • S9: werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S9: HBO Bachelor

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • HBO: relevant voor aandachtsgebied[1]Zie verder: Kwaliteitsraamwerk I(v) functie
 • [1]Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Senior Medewerker ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S9

 • Goed ontwikkelde gesprekstechnieken (Spiegelen, Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD))
 • Sociaal netwerken (kennishouders in kaart om informatievragen te kunnen beantwoorden)
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S9: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S9: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL

TESTEN

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: Testmethodieken, zoalsTmap NEXT, VTA

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: IT frameworks, zoals ITIL en ontwerpmethodieken, zoals E2E, etc.

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: IT frameworks, zoals ITIL

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S9: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL

Ervaring

 • S10: 3 tot 5 jaar relevante ervaring
 • S10: werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden
 • S10: meerdere klantgebieden, meerdere IV-producten/ –processen zoals beschreven in de frameworks ASL, ITIL en BiSL binnen de IV-keten

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S10: HBO Bachelor

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • HBO: relevant voor aandachtsgebied[1]Zie verder: Kwaliteitsraamwerk I(v) functie
  [1]Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Senior Medewerker ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S10

 • Goed ontwikkelde gesprekstechnieken (Spiegelen, Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD))
 • Sociaal netwerken (kennishouders in kaart om informatievragen te kunnen beantwoorden)
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

S10

 • Weet informatie zodanig te ordenen dat er binnen het project/team overzicht ontstaat
 • Weet werkzaamheden die binnen het project/team plaatsvinden te coördineren

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S10: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S10: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

TESTEN

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: Testmethodieken, zoalsTmap NEXT, VTA
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: IT frameworks, zoals ITIL en ontwerpmethodieken, zoals E2E, etc.
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van infrastructuur, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: IT frameworks, zoals ITIL
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag, basiskennis van Business Process Management en van de Informatievoorziening in de organisatie

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S10: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL
 • S10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag, basiskennis van Business Process Management en van de Informatievoorziening in de organisatie

Ervaring

 • S11: 3 tot 5 jaar relevante ervaring
 • S11: werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden
 • S11: meerdere klantgebieden, meerdere IV-producten/ –processen zoals beschreven in de frameworks ASL, ITIL en BiSL binnen de IV-keten

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S11: HBO Bachelor

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • HBO: relevant voor aandachtsgebied[1]Zie verder: Kwaliteitsraamwerk I(v) functie
  [1]Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Senior Medewerker ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S11

 • Goed ontwikkelde gesprekstechnieken (Spiegelen, Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD))
 • Sociaal netwerken (kennishouders in kaart om informatievragen te kunnen beantwoorden)
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

S11

 • Weet informatie zodanig te ordenen dat er binnen het project/team overzicht ontstaat
 • Weet werkzaamheden die binnen het project/team plaatsvinden te coördineren

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S11: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • S11: Analiseren, structureren, IT frameworks, zoals ASL,ITIL,BiSL
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

TESTEN

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: Testmethodieken, zoalsTmap NEXT, VTA
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: IT frameworks, zoals ITIL en ontwerpmethodieken, zoals E2E, etc.
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag en kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van infrastructuur, inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: IT frameworks, zoals ITILS10: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag, basiskennis van Business Process Management en van de Informatievoorziening in de organisatie

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • HBO Bachelor Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

 • S11: Goede kennis van de bedrijfsprocessen en IT frameworks, zoals ITIL, BiSL
 • S11: Overzicht, plannen en organiseren, voorbeeldgedrag, basiskennis van Business Process Management en van de Informatievoorziening in de organisatie

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-producten en -processen
 • leveren specialistische ondersteuning
 • leveren overzichten en specificaties, toelichtingen, etc.
 • deelprojecten/-producten op IV- aandachtsgebied

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • testen en exploiteren van informatievoorziening-producten en -processen
 • leveren specialistische ondersteuning bij oplossen verstoring van (standaard) productieprocessen
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur
 • leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van verzamelde gegevens en informatie

projecten

 • deelname aan deelprojecten op IV- aandachtsgebied (testen, exploiteren, beheren)

Speelruimte / Kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)
 • beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • uitvoering van de informatievoorziening- diensten en -processen worden in bepaalde mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van informatievoorzieningproducten,               -processen- en dienstverlening
 • inzicht in (organisatorische en)  technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen
 • improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen van Iv-overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van informatievoorziening(deel)producten

Contacten

 • onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

 

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • testen en exploiteren van informatievoorziening- producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • inspelen op onverwachte omstandigheden en op ontwikkelingen in de Iv-technologie
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

projecten

 • (deelname aan) deelprojecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding, exploiteren, beheren)
 • deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, en applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)
 • beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • uitvoering van de informatievoorziening- diensten en -processen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van informatievoorzieningproducten,               -processen- en dienstverlening
 • inzicht in organisatorische en technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen
 • improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden en het opstellen van geaggregeerde Iv-overzichten
 • vaardigheid in het ontwerpen, ontwikkelen, van informatievoorziening (deel)producten

Contacten

 • onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform
 • minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten e.d. moeten worden aangedragen

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform
 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening- producten en -processen waarbij vraagstukken worden geanalyseerd en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en  -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten e.d. moeten worden aangedragen
 • testen en exploiteren van informatievoorziening- producten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd en definitieve oplossingen worden geleverd ten aanzien van of applicatie of infrastructuur
 • beoordelen van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

projecten

 • (deel)projecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding, exploiteren, beheren)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures
 • beoordeling op de kwaliteit en bruikbaarheid van IV-producten en -diensten ten aanzien van ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding,  exploiteren, beheren
 • er is vrijheid om na analyse van de problematiek/ vraagstelling nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

Kennis en Vaardigheid

 • algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied informatievoorziening en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied informatievoorziening
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en vastleggen in technisch inhoudelijke rapporten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform
 • vaardigheid in het opstellen van technisch inhoudelijke rapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten
 • vaardigheid in het voortouw nemen bij het inschakelen van kennishouders in eigen expertisegebied

Contacten

 • onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)
 • intern en extern over het aandachtsgebied en over de voorbereiding en voorwaarden voor implementatie

Functietypering

43343 44334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op (een deel van) een platform
 • testen en beheren van informatievoorzieningproducten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd die vragen om geïntegreerde applicatieve en infrastructurele oplossingen en gecoördineerde afhandeling o.a. op basis van technisch- inhoudelijke rapportages
 • implementeren van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of (op een deel van) een platform
 • implementeren van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten
 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening- producten en -processen waarbij vraagstukken worden geanalyseerd en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten, e.d. moeten worden aangedragen
 • testen en beheren van informatievoorzieningproducten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd die vragen om geïntegreerde applicatieve en infrastructurele oplossingen en gecoördineerde afhandeling
 • beoordelen van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

projecten

 • (deel)projecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, begeleiding, exploiteren, beheren)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures
 • beoordeling op effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie, op de kwaliteit en bruikbaarheid van IV-producten en -diensten ten aanzien van ontwerpen, bouwen, testen, begeleiden, exploiteren en beheren, op technisch-inhoudelijke rapporten en op de afstemming op aanpalende klantdomeinen en platformdelen
 • beslissingen in de functie worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied informatievoorziening en inzicht in technische, juridische en financieel- economische aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan het aandachtsgebied informatievoorziening
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en vastleggen in technisch inhoudelijke rapporten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform
 • vaardigheid in het vertalen van analyses in technisch inhoudelijke rapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten
 • vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

 • intern en extern over de aandachtsgebieden en over de voorbereiding en voorwaarden voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen
 • intern en extern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen