Resultaten

Opdrachtgever

 • Informatie (Ontwerp, Architectuur, Bouw, Test, Infrastructuur, Beheer, Security) voor product en/of dienst is  geregisseerd conform opdracht of contract 
 • Productportfolio is opgesteld, onderhouden en beheerd
 • Producten en/of diensten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd conform de overeengekomen specificaties (bijv. aansluitvoorwaarden, kaders en richtlijnen).

Omgeving

 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Betrokken actoren zijn effectief ingeschakeld
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Producten en diensten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • De administratie is op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Procesmatige) verbeteringen zijn gerealiseerd door continue evaluatie en reflectie (plan-do-check-act)

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Kan zich verplaatsen in de belangen van andere organisatieonderdelen en/of expertisevelden
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
 • Komt met alternatieven ook wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie; toont lef
 • Werkt methodisch op een reproduceerbare wijze aan de totstandkoming van een Iv-product
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren
 • Denkt buiten de gebaande kaders en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen

Omgeving

 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatie-doelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
 • Houdt in de realisatie van de producten en/of diensten rekening met relevante ontwikkelingen
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
 • Is in staat om de omgeving te beïnvloeden

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen op van wat mogelijk is

Vernieuwen en verbeteren 

 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen invloedsfeer
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen

 

 

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S11: 3 tot 5 jaar relevante ervaring

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S11: WO

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • WO: relevant voor aandachtsgebied[1]
  [1] Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Expert ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S11

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbindend vermogen

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

TESTEN

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ITIL
 • Testmethodieken, zoals TmapNEXT, VTA
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- enIT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ITIL.
 • Testmethodieken, zoals TmapNEXT, VTA
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagement
 • conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Grondige kennis van de bedrijfsprocessen
 • Uitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S11:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagement
 • conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Grondige kennis van de bedrijfsprocessen
 • Uitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

Ervaring

 • S12: 5 tot 7 jaar relevante ervaring
 • S12: Ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten, meerdere klantgebieden; succesvol in projectmatig werken; ruime ervaring met aansturen ontwikkeltraject/klein team; ervaring op meerdere technische platforms; ervaring in alle fases van het ontwikkelproces zoals beschreven in de frameworks ASL, ITIL en BiSL binnen de IV-keten

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S12: WO

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • WO: relevant voor aandachtsgebied[1]
  [1] Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Expert ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S12

Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)Bijeenkomsten leidenVerbindend vermogen

S12

 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Beïnvloedend vermogen

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

TESTEN

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSL
 • Testmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTA
 • Referentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebied
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- en IT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ITIL
 • Testmethodieken, zoals TmapNEXT, VTA
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.
 • Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYA
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- enIT-architectuur
 • IT frameworks, zoals ITIL.Testmethodieken, zoals TmapNEXT, VTA
 • Inhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagement
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Grondige kennis van de bedrijfsprocessen
 • Uitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S12:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagement
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Grondige kennis van de bedrijfsprocessen
 • Uitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

Ervaring

 • S13: 5 tot 7 jaar relevante ervaring
 • S13: Ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten, meerdere klantgebieden; succesvol in projectmatig werken; ruime ervaring met aansturen ontwikkeltraject/klein team; ervaring op meerdere technische platforms; ervaring in alle fases van het ontwikkelproces zoals beschreven in de frameworks ASL, ITIL en BiSL binnen de IV-keten

Opleiding Rijk

werk- en denkniveau 

 • S13: WO

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • WO: relevant voor aandachtsgebied[1]
  [1] Zie overzicht in de bijlage Kwaliteitenprofiel Functiegroep Expert ICT / Informatie- en Gebruiksbeheer

overige vakkennis en vaardigheden

S13

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbindend vermogen

S13

 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Kennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur
 • Beïnvloedend vermogen

Opleiding departementspecifiek

opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • P.M. In te vullen per departement

overige vakkennis en vaardigheden

 • P.M. In te vullen per departement

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

APPLICATIEONTWIKKELING

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYAKennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuurIT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSLTestmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTAReferentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebiedInhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

APPLICATIEBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYAKennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuurIT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSLTestmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTAReferentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebiedInhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

TESTEN

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  LAD, RAD,RUP, etc.Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYAKennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuurIT frameworks, zoals ASL,ITIL, BiSLTestmethodieken, zoals Tmap NEXT, VTAReferentiearchitecturen[1] relevant voor aandachtsgebiedInhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie en/of –infrastructuur.
  [1]Referentiearchitecturen van de Rijksoverheid: bijv. NORA, MARIJ enz.

INFRASTRUCTUUR

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYAKennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- en IT-architectuurIT frameworks, zoals ITILTestmethodieken, zoals TmapNEXT, VTAInhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

EXPLOITATIE

opleidingsrichting

 • WO Master Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Ontwerpmethodieken, zoals  E2E,… etc.Architectuur frameworks o.a. TOGAF en DYAKennis van rijksbrede marktconforme standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen informatie- enIT-architectuurIT frameworks, zoals ITIL.Testmethodieken, zoals TmapNEXT, VTAInhoudelijke regie voeren op het realiseren en implementeren van de ICT-applicatie op de infrastructuur.

PROCESONTWERP

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagementconceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuurGrondige kennis van de bedrijfsprocessenUitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

PROCESBEHEER

opleidingsrichting

 • WO Master Bedrijfs- /Bestuurskunde of (BI) Informatica

overige vakkennis en vaardigheden

S13:

 • Uitstekende kennis van BusinessProcessManagementconceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuurGrondige kennis van de bedrijfsprocessenUitstekende kennis van de informatievoorziening in de organisatie, gebaseerd op NORA en MARIJ

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

43443 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • ontwerpen en ontwikkelen van informatie-voorzieningsproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) voor klantdomein en/of Iv-programma
 • analyses van Iv-vraagstukken en -problemen (ontwikkelen/ configureren/implementeren) die minder gangbaar zijn, waarvoor niet de standaardaanpak kan worden gekozen maar waarvoor in multidisciplinair werkverband afwijkende oplossingen moeten worden bedacht
 • informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • IV-(deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen en ontwikkelen van informatie-voorzieningsproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) voor klantdomein en/of Iv-programma
 • analyses van Iv-vraagstukken en -problemen (ontwikkelen/ configureren/implementeren) die minder gangbaar zijn, waarvoor niet de standaardaanpak kan worden gekozen maar waarvoor in multidisciplinair werkverband afwijkende oplossingen moeten worden bedacht
 • verantwoordelijk voor implementatie van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten
 • informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • inventarisatie van wensen en eisen van gebruikers, op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van applicaties
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • procesverantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor het onderhouden van de relatie met leveranciers (leveranciers-management), evenals het managen en beheersen van afspraken/ prestaties vastgelegd in contracten

Contractmanagement

 • geleverde dienstverlening getoetst aan gecontracteerde dienstverlening gedurende looptijd
 • offertes opgevraagd en beoordeeld
 • producten, diensten, software, licenties, etc. inkoopbaar gemaakt
 • aan Europese aanbestedingen deelgenomen
 • financiële begrotingen opgemaakt en bijgehouden
 • configuratienummers beschikbaar gesteld

Algemeen

 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

 • IV-(deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale IV-projecten

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • werkwijzen en inhoud van te leveren technisch inhoudelijke producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van het Iv-aandachtsgebied
 • inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het Iv-aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen Iv-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van Iv-ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het technisch inhoudelijk, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van Iv-producten, diensten,- beleid en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het Iv-aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van Iv-producten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het Iv-aandachtsgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwerpen en ontwikkelen van complexe informatievoorzieningproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) over klantdomeinen en/of Iv-projecten heen of over meerdere platformen
 • complexe, dan wel nog niet eerder voorgekomen complexe IV-vraagstukken en –problemen (ontwikkelen/ configureren/ implementeren) waarvoor in multidisciplinair werkverband, oplossingen voor moeten worden aangedragen en waarvoor geen standaardoplossingen zijn
 • verantwoordelijk voor de beoordeling van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten in complexe technische platforms, bedrijfskritische klantsystemen
 • complexe, multidisciplinaire IV-projecten (voorbereiding en uitvoering)

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen en ontwikkelen van complexe informatievoorzieningproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) over klantdomeinen en/of Iv-projecten heen of over meerdere platformen
 • complexe, dan wel nog niet eerder voorgekomen complexe IV-vraagstukken en –problemen (ontwikkelen/ configureren/ implementeren) waarvoor in multidisciplinair werkverband, oplossingen voor moeten worden aangedragen (o.a. technisch inhoudelijke rapportages) en waarvoor geen standaardoplossingen zijn
 • verantwoordelijk voor de beoordeling en implementatie van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten in complexe technische platforms, bedrijfskritische klantsystemen
 • complexe informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • inventarisatie van wensen en eisen van gebruikers, op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van complexe applicaties
 • adequaat functioneren (beheer) van complexe systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • procesverantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor het onderhouden van de relatie met leveranciers (leveranciers-management), evenals het managen en beheersen van afspraken/ prestaties vastgelegd in contracten

Contractmanagement

 • geleverde dienstverlening getoetst aan gecontracteerde dienstverlening gedurende looptijd
 • overlegstructuur voor de contracten gedefinieerd en geïmplementeerd
 • ICT-contract gerelateerde overleggen gecoördineerd
 • prestatie-indicatoren voor het vaststellen van de performance ontwikkeld en over gerapporteerd
 • ICT contractstrategie opgesteld en uitgevoerd
 • overlegstructuren met leveranciers ingericht
 • alignment van de werkwijze bewaakt

 Licentiemanagement

 • naleving licentiebeheer bewaakt zoals het realiseren van compliancy (balans tussen het gebruik van softwareproduct en het ingekochte aantal licenties)
 • externe licentie-audits projectmatig begeleid

Demandmanagement

 • vraagvoorspelling tbv demandplannen met een sourcingstrategie opgesteld
 • overeenstemming bereikt met stakeholders in de keten
 • processen van uitbesteden dienstverlening begeleidt, vraag en aanbod afgestemd
 • afhandeling van demands gecoördineerd
 • demandteam van contractmanagers en productbeheerders inhoudelijk aangestuurd

Algemeen

 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management) rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

 • complexe, multidisciplinaire IV-projecten (voorbereiding en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale IV- projecten

Speelruimte / Kaders

 • meer abstracte kaders binnen afgebakende onderwerpen
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid van niet duidelijk begrensde keuzefactoren en de beslissingen hebben zodanig samenhang dat sprake is van een besluitvormingsproces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar en kan pas na een jaar worden vastgesteld

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen Iv- en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen Iv-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van Iv-ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het technisch inhoudelijk, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van Iv-producten, diensten,- beleid en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het Iv-aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van Iv-producten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het Iv-aandachtsgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • inspelen op technologische, innovatieve Iv-ontwikkelingen en verschuivingen in beleidsdoelstellingen
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van Iv-producten, -diensten, -beleid en –processen
 • complexe multidisciplinaire IV-programma’s (voorbereiding, coördinatie en uitvoering)

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • inspelen op technologische, innovatieve Iv-ontwikkelingen en verschuivingen in beleidsdoelstellingen
 • ontwerpen en ontwikkelen van complexe informatie-voorzieningsproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) over klantdomeinen en/of Iv-programma’s heen of over meerdere platformen
 • complexe, dan wel nog niet eerder voorgekomen complexe IV-vraagstukken en –problemen (ontwikkelen/ configureren /implementeren) waarvoor in multidisciplinair werkverband, oplossingen voor moeten worden aangedragen en waarvoor geen standaardoplossingen zijn
 • verantwoordelijk voor de beoordeling en implementatie van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten in complexe technische platforms, bedrijfskritische klantsystemen
 • complexe informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • inventarisatie van wensen en eisen van gebruikers, op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van complexe applicaties
 • adequaat functioneren (beheer) van complexe systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • procesverantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor het onderhouden van de relatie met leveranciers (leveranciers-management), evenals het managen en beheersen van afspraken/ prestaties vastgelegd in contracten

Contractmanagement

 • geleverde dienstverlening getoetst aan gecontracteerde dienstverlening gedurende looptijd
 • overlegstructuur voor de strategische ICT-leveranciers gedefinieerd en geïmplementeerd
 • tactische en strategische overleggen gecoördineerd
 • prestatie-indicatoren voor het vaststellen van de performance van de strategische ICT-leveranciers ontwikkeld en over gerapporteerd
 • executive rapporten voor strategische (leveranciers)contracten opgesteld en besproken

Algemeen

 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

 • complexe multidisciplinaire IV-programma’s (voorbereiding, coördinatie en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale IV-programma’s

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen of modellen vormen het kader
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid van niet duidelijk begrensde keuzefactoren en de beslissingen hebben zodanig samenhang dat sprake is van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar en kan pas na een jaar worden vastgesteld

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende Iv-aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen Iv-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van Iv-ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van Iv-producten,  -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten en hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties
 • vaardigheid in het technisch inhoudelijk, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van Iv-producten, diensten,- beleid en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van Iv-producten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het Iv-aandachtsgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering