Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Organisatorische, technische, huishoudelijke en logistieke werkzaamheden en diensten zijn uitgevoerd conform opdracht
 • Ondersteunende bijdrage ten behoeve van uitvoering van de opdracht is geleverd
 • Beheer en onderhoud van (technische) materialen en installaties zijn uitgevoerd

Omgeving

 • Gezagvoerder en overige opvarenden zijn juist en tijdig geïnformeerd
 • Algemeen en technisch beheer en onderhoud op verschillende vaartuigen is gerealiseerd

Bedrijfsvoering werkprocessen, personeel, financieel

 • Rapporten over verrichte werkzaamheden zijn volledig en juist
 • Administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet

 Vernieuwen en verbeteren

 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaamheden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Kan met veel informatie tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van de omstandigheden, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocolvan (technische) materialen en installaties zijn uitgevoerd

Omgeving

 • Weet wat een beslissing betekent voor (technische) inzet van het vaartuig
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de dienst en andere vaarweggebruikers
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de dienst te onderzoeken

Bedrijfsvoering werkprocessen, personeel, financieel

 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen
 • Spreekt waardering in medewerkers uit
 • Pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden van zichzelf, andere medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zo nodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen

Competenties

 • accuraat werken
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • resultaatgerichtheid
 • stressbestendigheid
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Algemeen Nautisch

Ervaring

 • S4: geen

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S4: VMBO, MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S4: Modules Nautische Leerlijnen

SCHEPEN 3000 KW:

Aankomend gezel:

 • Opleiding/cursus ratingBasic safety training (voor VBB)MonsterboekjeGeldige zeevaartkeuring

 Gezel en bootsman:

 • Als Aankomend gezel, aangevuld met:
 • VBB Rating forming part of a navigational watch

VOOR BINNENVAART GELDT:

Aankomend gezel:

 • DienstboekjeGeldige binnenvaartkeuring

Gezel/machinist:

 • Als Aankomend gezel aangevuld met:
 • Diploma machinist of 2 jaar ervaring als gediplomeerd matroos-motordrijver

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Algemeen Nautisch

Ervaring

 • S5: enige relevante ervaring

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S5: VMBO, MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S5: Modules Nautische Leerlijnen

SCHEPEN 3000 KW:

Aankomend gezel:

 • Opleiding/cursus ratingBasic safety training (voor VBB)MonsterboekjeGeldige zeevaartkeuring

 Gezel en bootsman:

 • Als Aankomend gezel, aangevuld met:VBB Rating forming part of a navigational watch

VOOR BINNENVAART GELDT:

Aankomend gezel:

DienstboekjeGeldige binnenvaartkeuring

Gezel/machinist:

 • Als Aankomend gezel aangevuld met:Diploma machinist of 2 jaar ervaring als gediplomeerd matroos-motordrijver

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

1. Algemeen Nautisch. Voor 2. Technisch Nautisch schaal 6 : Zie hieronder

Ervaring

 • S6: enige relevante ervaring

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S6: VMBO, MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S6: Modules Nautische Leerlijnen

SCHEPEN 3000 KW:

Aankomend gezel:

 • Opleiding/cursus ratingBasic safety training (voor VBB)MonsterboekjeGeldige zeevaartkeuring

Gezel en bootsman:

 • Als Aankomend gezel, aangevuld met:VBB Rating forming part of a navigational watch

VOOR BINNENVAART GELDT:

Aankomend gezel:

 • DienstboekjeGeldige binnenvaartkeuring

Gezel/machinist:

 • Als Aankomend gezel aangevuld met:Diploma machinist of 2 jaar ervaring als gediplomeerd matroos-motordrijver

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

 

2. Technisch Nautisch, schaal 6

Ervaring

 • S7: relevante werkervaring

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S7: MBO/MBO+

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S7:

SCHEPEN 3000 KW

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer none
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer none
 • Scheepsmanagement W (voor VBB)

SCHEPEN

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Technisch Nautisch

Ervaring

 • S7: relevante werkervaring

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S7: MBO/MBO+

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S7:

SCHEPEN 3000 KW

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer none
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer none
 • Scheepsmanagement W (voor VBB)

SCHEPEN

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Technisch Nautisch

Ervaring

 • S8: relevante werkervaring

Opleiding Rijk

Werk- en denkniveau

 • S8: MBO/MBO+

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • S8:

SCHEPEN 3000 KW

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer none
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer none
 • Scheepsmanagement W (voor VBB)

SCHEPEN

2e Scheepswerktuigbouwkundige:

 • VBB 2nd engineer
 • Vakopleiding (VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

1e Scheepswerktuigbouwkundige: als 2e Scheepswerktuigbouwkundige aangevuld met:

 • VBB chief engineer

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering 

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • assisterende en ondersteunende werkzaamheden in beheer/ onderhoudsdeelprocessen ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

Resultaten 

 • algemene ondersteunende werkzaamheden op schepen adequaat uitgevoerd (o.a. onderhouds-, schoonmaak-, en kokswerkzaamheden)
 • materialen, installaties en gereedschappen zorgvuldig en adequaat beheerd en onderhouden
 • praktische problemen in de dagelijkse werkpraktijk gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering 

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • uitvoering van het deelproces algemeen onderhoud/beheer en bediening en/of assistentie bij het technisch onderhoud ten behoeve van realisering van de vaaropdracht
 • werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de andere medewerkers op het vaartuig en het effect is op zeer korte termijn merkbaar

Resultaten

 • bediening of besturing van objecten en/of werktuigen uitgevoerd
 • technisch onderhoud ondersteund
 • assistentie verleend bij incidenten en calamiteiten
 • vanuit eigen werkpraktijk knelpunten in werkprocessen en bijzonderheden op de vaarweg gesignaleerd

Speelruimte

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afsprake

Kennis en vaardigheid

 • vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

 Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

 

Functietypering 

32232 33223 22 22 (33)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • zorgen voor het realiseren van één van de deelprocessen (algemeen onderhoud/beheer en bediening, technisch onderhoud) ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, ook onder wisselende en bijzondere omstandigheden

Resultaten 

 • zelfstandige bediening van de machinekamer
 • dagelijkse coördinatie van algemeen onderhoud
 • technisch beheer en onderhoud uitgevoerd aan het vaartuig en aan installaties en objecten, technische ruimten, materialen en onderdelen
 • toezicht op werkzaamheden door derden
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten
 • oplossingen zijn aangedragen bij gangbare zaken en problemen en bijzondere uitvoerende taken waarbij eigen interpretatie is vereist

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheid

 • vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering 

32232 33223 23 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, coördineren en realiseren van technisch onderhoud ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, in afstemming met de wensen en behoeften van de opdrachtgever en waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt om hierop in te spelen

Resultaten

 • technisch beheer en onderhoud voorbereid en uitgevoerd aan het vaartuig en aan de installaties en objecten
 • uitvoering technische werkzaamheden aan boord gecoördineerd
 • opgetreden als vraagbaak en troubleshooter
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten/situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering 

32332 33233 33 33  (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, coördineren en realiseren van complex technisch onderhoud ten behoeve van realisering van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met de wensen en behoeften van verschillende opdrachtgever(s)
 • signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoeringsvraagstukken ten aanzien van het betreffende technische deelproces

Resultaten

 • technisch beheer en onderhoud voorbereid en uitgevoerd aan de diverse vaartuigen en aan complexe installaties en objecten
 • bijdragen aan de meerjarenplanning voor het vaartuigonderhoud en investerings- en verbetervoorstellen voor de installaties aan boord geleverd
 • opgetreden als vraagbaak en troubleshooter
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling van eindproducten/situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten