Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • (Enkelvoudige) administratieve opdrachten zijn opgepakt en afgehandeld
 • Eenduidige gegevens zijn ingevoerd en doorgeleid
 • Aangeleverde gegevens zijn gecontroleerd op volledigheid

Omgeving

 • (Eventuele) vragen van de klant zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Juiste informatie aan collega’s is geleverd

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende afspraken en protocollen
 • Eigen administratie is op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Nieuwe taken en/of opdrachten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Verzamelt alle relevante informatie
 • Staat de klant beleefd te woord en toont begrip voor diens situatie
 • Houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Is betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden

Omgeving

 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s in
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is

Bedrijfsvoering

 • Werkt aandachtig en systematisch
 • Is bedacht op fouten en onjuistheden
 • Heeft aandacht voor details

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s 

Competenties

 • accuraat werken
 • inzet
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Schaal 1: geen ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 1: Praktijkonderwijs

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • --

Overige kennis en vaardigheden

 • --

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel (eventueel aan te vullen met departementspecifieke competenties

 • Klantgerichtheid
 • Inzet
 • Samenwerken
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

 

 

Ervaring

 • Schaal 2: geen ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 2: VMBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • --

Overige kennis en vaardigheden

 • enige kennis van geautomatiseerde systemen

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel (eventueel aan te vullen met departementspecifieke competenties

 • Klantgerichtheid
 • Inzet
 • Samenwerken
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 3: enige ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 3: VMBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • --

Overige kennis en vaardigheden

 • enige kennis van geautomatiseerde systemen

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel (eventueel aan te vullen met departementspecifieke competenties

 • Klantgerichtheid
 • Inzet
 • Samenwerken
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

11111 11112 12 11 (16)

Schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige administratieve werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist 

Resultaten

Beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

 • stukken/ documenten zijn opgeborgen
 • kantoorbehoeften zijn verstrekt
 • documenten zijn gekopieerd
 • eenvoudige lijsten zijn ingevuld
 • bestellingen zijn ingenomen
 • administratieve assistentie en -dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens opdracht en zonder fouten
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast

Speelruimte/Kaders

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • bij het verrichten van de werkzaamheden, is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties direct merkbaar
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het kopiëren van documenten, invullen van eenvoudige lijsten, innemen bestellingen

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens

 

Functietypering

21121 21112 12 11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende routinematige administratieve werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak
 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen

Resultaten

Beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

 • eenvoudige gegevens zoals eenduidige declaraties zijn ingevoerd
 • stukken/ documenten zijn opgezocht
 • documenten zijn gescand
 • administratieve assistentie en -dienstverlening zijn accuraat uitgevoerd volgens opdracht en zonder fouten
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Speelruimte/Kaders

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • bij het verrichten van de werkzaamheden, is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties direct merkbaar
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het scannen en kopiëren van documenten en het bedienen van PC’s

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens

Functietypering

22121 22122 12 21 (23)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende routinematige administratieve werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • algemene werkafspraken regels en voorschriften vormen het kader van de werkzaamheden
 • uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak

Resultaten

Beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

 • gegevens zijn verzameld en gecompleteerd en gecontroleerd op juistheid en volledigheid
 • het (digitaal) archief is goed toegankelijk
 • informatie is verstrekt
 • openstaande dossiers zijn gerappeleerd
 • archief- en vergaderstukken zijn opgeborgen
 • administratieve assistentie en -dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens opdracht en zonder fouten

Speelruimte/Kaders

 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken regels en voorschriften vormen het kader van de werkzaamheden
 • bij het verrichten van de werkzaamheden, is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties direct merkbaar
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het zorgvuldig verrichten van eenvoudige administratieve handelingen

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening