Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Logisch gestructureerde huishoudelijke, logistieke en/of technische werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Bepaalde (deel)opdrachten zijn op de juiste wijze uitgevoerd

Omgeving

 • Vragen van de klant zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Juiste informatie is geleverd aan collega’s

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens  de geldende instructies, regels en voorschriften
 • Gereedschap en dergelijke zijn zorgvuldig gebruikt en onderhouden en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen

Vernieuwen en verbeteren

 • Nieuwe taken en/of opdrachten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt met leidinggevende doelen
 • Komt afspraken na en haalt deadlines
 • Past indien nodig het werktempo aan
 • Doet (meer dan) wat gevraagd wordt
 • Toont zich betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden

Omgeving

 • Reageert snel en correct op vragen en klachten
 • Bekijkt of er vragen zijn in de werkzaamheden die met de leidinggevende moeten worden besproken

Bedrijfsvoering

 • Werkt precies en zorgvuldig
 • Merkt afwijkingen en onvolledigheden op, ook in geval van routinematig werk
 • Houdt zich aan de voorschriften en/of afgesproken kwaliteitsnormen

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s 

Competenties

 • accuraat werken
 • inzet
 • klantgerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Schaal 1: geen ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 1: VMBO/special onderwijs

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied 

Overige kennis en vaardigheden 

 • --

Opleiding: departementspecifiek:

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden 

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel

 • Resultaatgerichtheid
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 2: geen ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 2: VMBO/special onderwijs

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied 

Overige kennis en vaardigheden 

 • --

Opleiding: departementspecifiek:

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden 

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel

 • Resultaatgerichtheid
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 3: enige ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 3: VMBO/special onderwijs

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied 

Overige kennis en vaardigheden 

 • --

Opleiding: departementspecifiek:

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden 

 • PM. In te vullen per departement

Overige

Competenties uit het kernprofiel

 • Resultaatgerichtheid
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

11111 11111 12 11 (15)

Schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega’s en klanten

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

 • assistentie is verleend bij interne verhuizingen
 • eenvoudige boodschappen zijn gedaan
 • bezoekers zijn opgehaald en weggebracht
 • vergaderruimten zijn gereed gemaakt
 • eenvoudige storingen zijn verholpen
 • storingen zijn gemeld
 • assistentie is verleend ten aanzien van til-, sjouw- en opruimwerkzaamheden o.a. bedrijfsrestaurant
 • facilitaire assistentie en dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens  opdracht en zonder schade

Speelruimte

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het hanteren van hulpmiddelen bij de uitvoering van de werkzaamheden

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie

 

Functietypering

22121 11111 12 11 (18)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn uitgevoerd en waarvoor  bij de uitvoering beoordeling is vereist
 • eenvoudige facilitaire ondersteuning en dienstverlening zijn geleverd op een afgebakend werkgebied
 • op verschillende eerder voorgekomen werksituaties is ingespeeld waarbij is teruggevallen op bekende aanpak
 • vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen
 • het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega's en klanten

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

 • materialen zijn klaar gezet / gereed gemaakt en weer opgeruimd o.a. bij verhuizingen
 • grotere aantallen bezoekers zijn opgehaald en/of weggebracht
 • (vracht)auto’s, (keuken)apparaten en machines, bedrijfsrestaurant, vergaderruimten, e.d. zijn gebruiksgereed gemaakt
 • onderdelen (lampen, tonercassettes, e.d.) zijn verwisseld
 • eenvoudige verstoppingen, lekkages of stremmingen in leidingen zijn verholpen
 • assistentie is verleend bij tafels dekken en/of bij passend ‘aankleden’ bedrijfsrestaurant
 • afwas- en opruimwerkzaamheden o.a. in bedrijfsrestaurant zijn verricht
 • eigen werkzaamheden zijn geregistreerd
 • assistentie is verleend  bij werkzaamheden van anderen, bijvoorbeeld door aanreiken, vasthouden, ondersteunen, e.d.
 • facilitaire assistentie en dienstverlening accuraat is uitgevoerd conform opdracht en zonder schade op een afgebakend werkgebied

Speelruimte

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, het gebruik en onderhoud van gereedschap e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie

 

Functietypering

22121 22111 22 21 (23)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn  uitgevoerd en waarvoor bij de uitvoering beoordeling is vereist
 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • beslissingen over het gebruik en onderhoud van gereedschap e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht en daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening
 • vaardigheid in het serveren, bedienen, bereiden van eenvoudige gerechten
 • het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega's en klanten

Resultaten

 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • algemene informatie is verstrekt aan bezoekers
 • (inter)nationale gesprekken zijn afgehandeld,  telefoonnummers zijn opgezocht, gegevens over het telefoonverkeer (klachten, e.d.) zijn vastgelegd
 • pakjes en goederen zijn in ontvangst genomen en gemeld aan geadresseerden
 • minder eenvoudige technische onderhoudswerkzaamheden zijn verricht
 • gerechten, maaltijden en dranken zijn geserveerd in het bedrijfsrestaurant/ pand
 • lunches, ontvangsten, recepties en bijeenkomsten zijn begeleid
 • eenvoudige gerechten en snacks zijn bereid
 • administratieve gegevens zoals het administratief vastleggen van verkopen en leveringen zijn verwerkt
 • facilitaire assistentie en dienstverlening is accuraat uitgevoerd conform opdracht en zonder schade op een afgebakend werkgebied

Speelruimte

 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • beslissingen over het gebruik en onderhoud van gereedschap e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis en inzicht en daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het serveren, bedienen, bereiden van eenvoudige gerechten
 • het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en /of klantgerichte dienstverlening