Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Ritten zijn (als bijrijder) uitgevoerd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Personen en/of poststukken en/of goederen zijn tijdig, veilig en/of correct op de juiste bestemming (af)geleverd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Bepaalde (inhoudelijke)[1] werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals beschreven in de protocollen en opdrachten
Omgeving
 • Vragen en opmerkingen van klanten zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Bij calamiteiten zijn juiste instanties (o.a. collega’s, politie, hulpdiensten) juist geïnformeerd en ingeschakeld
 • Diensten en collega’s zijn juist en tijdig geïnformeerd over vervoer van personen en/of goederen

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende afspraken, opdrachten en protocollen
 • Administratie is op orde
 • Transportmiddelen zijn schoon, verkeren in goede staat en zijn bedrijfszeker
 • Is representatief

Vernieuwen en verbeteren

 • Nieuwe taken en/of opdrachten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven
 


[1] het betreft hier o.a. monstername, vaccindistributie, dossiervervoer

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever (ambtelijk)

 • Neemt in de planning alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor een vlotte rit
 • Houdt ontwikkelingen op de weg in de gaten en weet, indien nodig, alternatieve routes te vinden
 • Handelt direct als hij een moeilijke situatievoorziet waarin op dat moment gehandeld moet worden
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie.
 • Geeft onder druk of verleiding geen vertrouwelijke informatie prijs
 • Weet dat hij/zij het ‘visitekaartje’ is van de organisatie en gedraagt zich daar ook naar
 • Doet (meer dan) wat wordt gevraagd
 • Voelt zich betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden

Omgeving

 • Houdt rekening met de wensen van de klant
 • Zoekt bij afwijkingen van de planning, al dan niet in overleg met de teamleider, naar passende oplossingen
 • Informeert regelmatig naar de tevredenheid bij de klant
 • Houdt rekening met de informatiebehoeften van diensten over halen en brengen van goederen

Bedrijfsvoering

 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en juist handelen
 • Blijft rustig in stressvolle situaties
 • Laat te allen tijde de veiligheid voorgaan
 • Houdt de administratie van de ritten bij en draagt er zorg voor dat die toegankelijk is voor anderen
 • Controleert regelmatig het materieel en werkt volgens het onderhoudsplan

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen fouten en ervaringen
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s

 

Competenties

 • accuraat werken
 • anticiperen
 • integriteit
 • inzet
 • klantgerichtheid
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

Wegvervoer

 • S1: Geen relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S1: Speciaal onderwijs

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Wegvervoer

 • VMBO, MBO: Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Opleiding: departementspecifiek 

Opleidingsrichting en of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

 • Anticiperen
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Wegvervoer

 • S2: Enige relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S2: Speciaal onderwijs/

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Wegvervoer

 • VMBO, MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • S2: Rijbewijs BE

Overige kennis en vaardigheden

Wegvervoer

 • S2: Topografie; autotechniek; EHBO;

Opleiding: departementspecifiek 

Opleidingsrichting en of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

 • Anticiperen
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

WegvervoerS1: Geen relevante ervaring

 • S3: Enige relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S3: VMBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Wegvervoer

 • VMBO, MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • S3: Rijbewijs BE
 • S3: Certificaat voortgezette rijopleiding

Overige kennis en vaardigheden

Wegvervoer

 • S3: Topografie; autotechniek; EHBO;
 • S3: Beveiliging (alleen directiechauffeurs)

Opleiding: departementspecifiek 

Opleidingsrichting en of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

 • Anticiperen
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • PM

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S4: VMBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Wegvervoer

 • VMBO, MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • S4: Rijbewijs BE
 • S4: Certificaat directiechauffeur
 • S4: Vrachtwagen: rijbewijs C met code 95

Overige kennis en vaardigheden

Wegvervoer

 • S4: Beveiliging (alleen directiechauffeurs)
 • S4: Voor rijden met gevaarlijke stoffen: basiscertificaat ADR (tbv vervoer gevaarlijke stoffen)

Opleiding: departementspecifiek 

Opleidingsrichting en of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • PM. In te vullen per departement

Overige

 • Anticiperen
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Inzet
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

11111 11112 12 11 (16)

schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • assistentie is verleend (als bijrijder) bij het gemotoriseerd vervoer van poststukken over de weg
 • enkelvoudige poststukken zijn zelfstandig, tijdig en volgens instructie per fiets of brommer vervoerd
 • boodschappen zijn gedaan per fiets of brommer en volgens instructie

Onderhoud aan voertuigen

 • assistentie is verleend bij het schoonhouden van voertuigen
 • heeft geassisteerd bij klein onderhoud aan het voertuig en het verhelpen van eenvoudige storingen of gebreken

Speelruimte/kaders

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak, de verleende assistentie en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van gangbare protocollen en kennis van het vervoeren van enkelvoudige (post)stukken materialen over de weg
 • handigheid en praktische vaardigheid

Contacten

 • contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

 

 

Functietypering

22121 11112 12 11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • wet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • assistentie is verleend (als bijrijder) bij het vervoer van poststukken, goederen en/of materialen, tijdig en veilig over de weg
 • autorit/fietsrit/boodschap is uitgevoerd
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarvoor kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

Onderhoud aan voertuigen

 • voertuig is rijklaar gemaakt
 • voertuig is schoongehouden
 • klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen
 • gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

Speelruimte / Kaders

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • rust- en rijtijdenwet, verkeerswet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader
 • beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen, de verleende assistentie en het uitvoeren van het voertuigonderhoud

 Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen over de weg
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaats-bepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

Contacten

 • contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

 

Functietypering

22122 21112 22 21 (23)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • vaktechnische kennis van goederenvervoer en veiligheidsprocedures
 • contacten zijn gericht op het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen zijn tijdig en veilig vervoerd
 • autorit is uitgevoerd
 • autoritgegevens zijn administratief vastgelegd
 • rijroute is bepaald aan de hand van verstrekte opdrachten
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarvoor kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

Onderhoud aan voertuigen

 • voertuig is rijklaar gemaakt
 • werking van onderdelen van het voertuig is periodiek gecontroleerd
 • voertuig is schoongehouden
 • klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen
 • gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

Speelruimte / kaders 

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de autorit en het al dan niet uitvoeren van klein onderhoud
 • beperkte vrijheid in de bepaling (van de tussentijdse wijzigingen) van de route
 • rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, e.d. vormen het kader
 • beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen en het uitvoeren van het dagelijkse voertuigonderhoud

Kennis & vaardigheid 

 • vaktechnische kennis van goederenvervoer en veiligheidsprocedures
 • praktische kennis van gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen over de weg
 • (enig) inzicht in de gangbare (administratieve) werkwijzen en werkwijze van de eigen werkeenheid
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepalingmiddelen en telecommunicatieapparatuur

Contacten

 • contacten zijn gericht op het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening

 

Functietypering

22122 22122 22 22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van (bewinds) personen en goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • algemene werkafspraken, rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, veiligheidsprocedures, e.d. vormen het kader
 • vaktechnische kennis van (bewinds)personen-, goederenvervoer en veiligheidsprocedures
 • communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden
 • contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met de te vervoeren (bewinds)persoon / -personen over de uit te voeren ritten, om wensen te vernemen en over zich voordoende onregelmatigheden te signaleren

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • (bewinds)personen, (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen zijn tijdig en veilig vervoerd
 • onregelmatigheden tijdens het vervoer zijn gesignaleerd
 • autorit is uitgevoerd
 • autoritgegevens zijn administratief vastgelegd
 • rijroute is bepaald aan de hand van verstrekte opdrachten
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarvoor kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

 Onderhoud aan voertuigen

 • voertuig is rijklaar gemaakt
 • werking van onderdelen van het voertuig is periodiek gecontroleerd
 • voertuig is schoongehouden
 • klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen
 • gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

Speelruimte / Kaders

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de autorit, het kiezen van alternatieve rijroutes en het al dan niet uitvoeren van klein onderhoud
 • algemene werkafspraken, rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, veiligheidsprocedures, e.d. vormen het kader
 • beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (bewinds)personen en (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen en het uitvoeren van het dagelijkse voertuigonderhoud en de wijze waarop alternatieve rijroutes zijn gekozen

Kennis & vaardigheid

 

 • vaktechnische kennis van (bewinds)personen-, goederen-vervoer en veiligheidsprocedures
 • praktische kennis gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (bewinds)personen, (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen over de weg
 • (enig) inzicht in de gangbare (administratieve) werkwijzen en werkwijze van de eigen werkeenheid
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de rijksoverheid
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepalingmiddelen en telecommunicatieapparatuur
 • communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

 • contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met de te vervoeren (bewinds)persoon / -personen over de uit te voeren ritten, om wensen te vernemen en over zich voordoende onregelmatigheden te signaleren
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten aan derden