Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Medewerker Advisering
schaal 8 schaal 9

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteuning o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij ondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • ondersteuning adviesproces door leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
 • (inhoudelijke) deelproducten ter ondersteuning van het totale adviesproduct
Besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten

Speelruimte/kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteuning o.b.v. samengestelde opdrachten:

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies
 • inhoudelijke (advies)deelproducten

Resultaten

Voorbereiding en ondersteuning
 • inhoudelijke ondersteuning adviesproces door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
 • inhoudelijke deelproducten ter ondersteuning en als onderdeel van het totale adviesproduct
Besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Implementatie en -uitvoering
 • operationele voorstellen voor en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten
Evaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing adviesproducten
 • onderzoek doen

Speelruimte/kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele voorstellen en adviezen en ondersteuning en op inhoudelijke kwaliteit van geleverde deelproducten
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens,leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en daarbij te adviseren