Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep (Senior) Adviseur
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44343 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie adviesproducten op deelterrein of minder complex aandachtsgebied
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden redelijk voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van adviesproducten (‘hoe’)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • adviesproducten ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkelde adviesproducten en -processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
implementatie -uitvoering
 • (bijdragen aan) implementatie en uitvoering
evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname grotere, complexe (beleids)projecten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie adviesproducten op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van adviesproducten (‘hoe’)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • adviesproducten ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde adviesproducten en -processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
implementatie -uitvoering
 • (bijdragen aan) implementatie en uitvoering
evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte/kaders

 • meer abstracte onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen