Vergelijk functietyperingen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur
schaal 13 schaal 14

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten
 • top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) adviesproducten
 • het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming op andere adviesproducten
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten 
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processeninhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • (coördinatie) monitoring adviesprocessen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • coördinatie complexe (specialistische) projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen 

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische adviesproducten
 • bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid
 • het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling en integratie van (strategische) adviesproducten
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces 
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • (coördinatie) monitoring adviesprocessen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten 

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen