Vergelijk functietyperingen tussen schaal 15 en schaal 16 voor de functiegroep Strategisch Adviseur
schaal 15 schaal 16

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
implementatie en uitvoering
 • realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid 
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van de organisatie
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Functietypering

55445 45545 54 55 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie strategische adviesproducten en –processen op een breed maatschappelijk aandachtsgebied die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale fundamenteelpolitiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukkenop een breed maatschappelijk aandachtsgebied

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • strategische voorbereiding o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op en richtinggevend beïnvloeden van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategische adviesproducten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor fundamenteel politiek-bestuurlijke maatschappelijke vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming over fundamentele vraagstukken in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld
implementatie en uitvoering
 • realisatie van strategische adviesproducten en –processen en/of grootschalige strategische projecten 
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische adviesproducten en monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid 
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten 

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd 

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en –processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch beleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders