Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Beleidsondersteuner
schaal 8 schaal 9

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8 

Algemene omschrijving

beleidsondersteuning o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij beleidsondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
 • ondersteuning:
  overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing beleid

Speelruimte/Kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning
 • werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. beleidsondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen 

Functietypering

333333333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

beleidsondersteuning o.b.v. samengestelde opdrachten

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies

Resultaten

beleidsvoorbereiding en –ondersteuning 
 • inhoudelijke ondersteuning:
  geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
besluitvorming
 • ondersteuning van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
beleidsimplementatie en –uitvoering
 • operationele voorstellen voor en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en uitvoering van beleid
beleidsevaluatie en monitoring
 • bijdrage bij uitvoering evaluatie en monitoring en bij bewaking van toepassing beleid
 • onderzoeken afgenomen

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele voorstellen en adviezen en ondersteuning
 • werkwijzen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. beleidsondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en daarbij te adviseren