Vergelijk functietyperingen tussen schaal 3 en schaal 4 voor de functiegroep Onderzoeksondersteuner
schaal 3 schaal 4

Functietypering

21121 21122 12 21 (21)

Schaal 3

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • eenvoudige ondersteunende laboratoriumwerkzaamheden

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • laboratoriummaterialen gedesinfecteerd en laboratoriumruimte schoongehouden
 • voorraden van laboratoriummaterialen bijgehouden
 • aangeleverde en gecontroleerde gegevens verwerkt

Speelruimte/kaders

 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • er is ruimte om, na beoordeling van (aan)vragen op prioriteit of inhoud, een keuze te maken uit eenduidige mogelijkheden
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van het hanteren van hulpmiddelen, apparaten en kennis van gangbare procedures
 • inzicht in eenvoudige ondersteunende laboratoriumwerkzaamheden
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • inzicht in administratieve handelingen en werkwijzen

Contacten

 • uitwisselen van eenduidige en feitelijke gegevens, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • gegevens zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning d.m.v.

 • verlenen van ondersteuning bij of t.b.v. het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden
 • onder begeleiding uitvoeren van een aantal eenvoudige routinematige verrichtingen / bepalingen / analyses

Resultaten

Onderzoeksondersteuning
 • ontvangsten gelabeld en doorgeleiding naar het laboratorium en/of opslag uitgevoerd
 • beheer en onderhoud van apparatuur, koelkasten, vrieskisten, registeren instrumenten gerealiseerd
 • op basis van aanwijzingen routinematige, eenvoudige verrichtingen bepalingen/analyses uitgevoerd

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • bijdragen aan de resultaten van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied
 • er is ruimte om, na beoordeling van (aan)vragen op prioriteit of inhoud, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkhedenen daarbij in te spelen op wisselende omstandigheden
 • het effect van de gemaakte keuzes is bekend en kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van het hanteren van hulpmiddelen, apparaten en kennis van gangbare procedures
 • inzicht in het uitvoeren van een aantal eenvoudige routinematige verrichtingen/bepalingen/analyses
 • nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • inzicht in administratieve handelingen en werkwijzen

Contacten

 • interactief uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden
 • gegevens moeten worden toegelicht (aan derden)