Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44343 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • beleidsontwikkeling op beleidsmatig deelterrein
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden redelijk voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkeling beleid en adviezen afgestemd op andere (beleids)terreinen
Besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.
 • (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname grotere, complexe beleidsprojecten

Speelruimte/Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • beleidsontwikkeling op een of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen
 • beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van beleid (‘hoe’)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein
 • ontwikkeling beleid en adviezen rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
Besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d.
 • (bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte/Kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit van beleidsontwikkeling en op bruikbaarheid van adviezen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (advies-) producten worden aan het eigen inzicht over gelaten 

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen