Vergelijk functietyperingen tussen schaal 7 en schaal 8 voor de functiegroep Operationeel Manager
schaal 7 schaal 8

Functietypering

33332 33223 23 32 (37)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel dat een homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert
 • dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers
 • aanpassen van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van invoering is bepaald in een implementatieplan
 • kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs) bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt ingeschakeld

Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid

 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • praktische verbetermogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving
 • veranderingen begeleid en bijdragen geleverd aan evaluaties

Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden

 • bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

Kennis en vaardigheden

 • vakkennis
 • inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel dat een (overwegend) homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert
 • dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers
 • aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van implementatie is bepaald in een implementatieplan
 • kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt ingeschakeld
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd 
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • praktische verbeteringmogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving
 • veranderingen begeleid en evaluaties uitgevoerd
Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • samenhangende (wet- en) regelgeving, procedures, voorschriften en instructies
 • wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen
 • leinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en afspraken maken over producten en diensten
 • intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen

stro