Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep Medewerker Facilitair Management
schaal 4 schaal 5

Functietypering

22122 22122 22 22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • uitvoerende facilitaire en/of logistieke werkzaamheden op een afgebakend gebied (onder andere: receptie, telefooncentrale, catering, reprografie, post, gebouwonderhoud)
 • vaktechnisch/uitvoeringsgerichte werkzaamheden

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening geleverd op een afgebakend gebied.

Speelruimte/kaders

 • beslissingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de aangewezen werkzaamheden
 • vastgestelde werkafspraken, voorschriften en instructies vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en in het klantvriendelijk te woord staan van derden

Contacten

 • uitwisselen van informatie en het verkrijgen van informatie t.b.v. de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene beschrijving

 • uitvoeren van en eventueel toezicht houden op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden op een afgebakend gebied (onder andere: receptie, telefooncentrale, catering, reprografie, post, gebouwonderhoud)
 • uitvoering van meerdere vaktechnisch/ uitvoeringsgerichte werkzaamheden

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening op een afgebakend gebied
 • informatie uitgewisseld met andere in- en externe dienstverleners
 • toezicht op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden en afwijkingen gesignaleerd

Speelruimte/ kaders

 • beslissingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de aangewezen werkzaamheden en de (tijds)indeling en uitvoering van door derden uitgevoerde werkzaamheden
 • vastgestelde werkafspraken, voorschriften en instructies vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden

Contacten

 • uitwisselen van informatie en het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden