Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

schaal 5

Algemene omschrijving

ondersteunen van operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

 • verwerken, invoeren en muteren van aangeleverde gegevens en correspondentie
 • afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning

Resultaten

 • bijgedragen aan gestandaardiseerde/routinematige inspecties
 • bijdragen geleverd aan dossieronderzoek
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid
 • bijdragen geleverd aan opstellen van gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • overzichten samengesteld en aangeleverd

Speelruimte / Kaders

 • interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling
 • tussentijdse beoordeling van geleverde producten op juistheid en volledigheid
 • planning aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het signaleren van problemen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

Contacten

 • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie t.a.v. voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichtenvan operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

 • minder moeilijke inspectieobjecten (eenduidige objecten met weinig diversiteit in de problematiek) (Inspectieobjecten: water- en transportsystemen (treinen, vliegtuigen, (vracht)auto’s, schepen), gebouwen, mijnen, bedrijven, ziekenhuizen, bedrijfsprocessen, slachthuizen, horeca, etc.)
 • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van toezichtactiviteiten

Resultaten

 • gestandaardiseerde/routinematige inspecties uitgevoerd
 • inspectieobjecten, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd
 • dossieronderzoek verricht
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid.
 • gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden
 • gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld
 • overzichten samengesteld en aangeleverd
 • (geautomatiseerde) bestanden beheerd
 • toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens

Speelruimte / Kaders

 • interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling
 • tussentijdse beoordeling van geleverde producten op juistheid en volledigheid
 • planning aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles
 • vaardigheid in het signaleren van problemen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren

Contacten

 • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie t.a.v. voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter