Vergelijk functietyperingen tussen schaal 3 en schaal 4 voor de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen
schaal 3 schaal 4

Functietypering

22121 11122 12 21 (21)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten; het effect van de werkzaamheden kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • met elkaar samenhangende activiteiten die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • sprake van terugkerende werksituaties en problematiek waarbij de aanpak bekend en beproefd is
 • veranderende omstandigheden hebben geen invloed op de aard van het werk

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde/aangeleverde/ inkomende eenduidige gegevens gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid en verwerkt in geautomatiseerde (administratieve) systemen conform opdracht/instructie
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte/ Kaders

 • weinig tot geen ruimte voor keuzes vanwege het gestandaardiseerde karakter van de werkzaamheden
 • beslissingen genomen op basis van eenduidige keuzefactoren die elkaar niet beïnvloeden
 • effect van de beslissingen is bekend én kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • algemene afspraken, regels en voorschriften in acht genomen
 • controle op basis van naleving toepasselijke regels en voorschriften

Kennis & Vaardigheid

 • praktische kennis om gangbare procedures toe te passen en/of hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of apparaten te hanteren én inzicht in de aanpak van de werkzaamheden
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • verkrijgen of verstrekken van feitelijke en eenduidige gegevens

Functietypering

22122  21122  22  22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van (deel)producten; het effect van de werkzaamheden kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • met elkaar samenhangende activiteiten die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • sprake van terugkerende werksituaties en problematiek waarbij de aanpak bekend en beproefd is
 • wisselende omstandigheden kunnen de werkzaamheden beïnvloeden

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde/aangeleverde/ inkomende samengestelde gegevens gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid en verwerkt in geautomatiseerde (administratieve) systemen conform opdracht/instructie
 • klantvragen en producten en diensten op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld en binnen gestelde termijnen
 • knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden gesignaleerd en doorgegeven dan wel zelf praktisch opgelost
 • administratie op orde

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • beslissingen genomen op basis van eenduidige keuzefactoren die elkaar niet beïnvloeden
 • effect van de beslissingen is bekend én kan vrijwel direct worden vastgesteld
 • algemene afspraken, regels en voorschriften in acht genomen
 • controle op basis van naleving toepasselijke regels en voorschriften

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis én inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met als doel het verkrijgen of verstrekken van feitelijke gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden