Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33332  33233  33  32 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundig-heid leveren van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling van producten en diensten van het primaire proces binnen een begrensd aandachtsgebied
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar en helder onderbouwd
 • producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking
 • overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap

Speelruimte/ Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten en op de kwaliteit
 • aanpak en keuze van methoden passen binnen bekende of minder bekende oplossingen, waaruit een keuze wordt gemaakt
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

Contacten

 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren (van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling) van producten en diensten binnen een eigen aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd
 • producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd en getoetst op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking
 • overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten
 • collega’s ondersteund en begeleid op delen van het vakgebied

Speelruimte/ Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten en op de kwaliteit
 • aanpak en keuze van methoden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen