Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44443  43334   43  33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten die minder complex van aard zijn dan wel op een afgebakend gebied liggen, ontwikkeld en (op)geleverd

Resultaten

Opdracht
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen
 • nieuwe producten en diensten ontwikkeld en/of bestaande producten en diensten bijgesteld
 • geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten en diensten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten  worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • kennis van het primaire proces
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

Functietypering

44443  44344  43  43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en dienstenop een of meerdere aandachtsgebieden, ontwikkeld en (op)geleverd
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een primaire proces

Resultaten

Opdracht
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen
 • (bijdrage geleverd aan de) vertaling naar ontwerp cq. ontwikkeling van producten en diensten, dan wel een producten- en dienstenpakket
 • geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten- en diensten(pakket)

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • kennis van het primaire proces
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangen-tegenstellingen te overbruggen