Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep Medewerker Administratie
schaal 4 schaal 5

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • bijhouden administratie(s)
 • reguliere en standaard administratieve ondersteuning en werkzaamheden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • aanleveren van gegevens en overzichten
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • behandeling standaard verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging standaard correspondentie
 • aanleveren gegevens voor (management)overzichten

Speelruimte/ kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens
 • bij be- en afhandeling van administratieve gegevens, bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties vrijwel direct merkbaar

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften
 • inzicht in de aanpak van de werkzaamheden
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen
 • vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten
 • vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • bijhouden administratie(s)
 • reguliere en standaard administratieve onder-steuning en werkzaam-heden voor primaire of ondersteunende organisatie-onderdelen
 • aanleveren van gegevens en overzichten
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in systemen en applicaties en ondersteuning gebruikers
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden
 • behandeling standaard verzoeken
 • informatieverstrekking over procedures, formulieren en administratieve informatie
 • verzameling, controle, registratie en verwerking (of mutatie) van gegevens
 • administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, administratieve afhandeling en verwerking
 • verzorging standaard correspondentie
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • aanleveren gegevens voor (management)overzichten
functioneel beheer/ ondersteuning van gebruikers
 • signaleren en melden van storingen en afwijkingen in relevante systemen en applicaties

Speelruimte/ kaders

 • interne administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de administratie en op de nauwkeurige verwerking van de administratieve gegevens
 • bij voorbereiding, be- en afhandeling van administratieve verzoeken, bij het aanleveren van gegevens is duidelijk hoe te handelen, waarbij de consequenties binnen een paar maanden merkbaar zijn

Kennis en vaardigheden

 • administratief-technische kennis van reguliere administratieve procedures en voorschriften
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in de functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen
 • vaardigheid in het verrichten van administratieve handelingen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten
 • vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en derden

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van administratieve gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de administratieve werkzaamheden om informatie uit te wisselen