Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Commissiesecretaris
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33332  33233  33  32 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft eenvoudige, standaardmatige, reguliere zaken op een specifiek juridisch gebied

Resultaten

Juridisch ondersteunende werkzaamheden
 • standaardmatige, reguliere (juridische) zaken getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten
 • dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd
 • vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening (sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving en beleidslijnen
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden binnen kaders aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied
 • inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het verzamelen en interpreteren van gegevens
 • vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisseling met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning
 • met partijen die uiteenlopende belangen kunnen hebben

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft veel voorkomende zaken die zich evenwel niet lenen voor standaardafdoening

Resultaten

Juridisch ondersteunende werkzaamheden
 • (juridische) zaken die zich niet lenen voor standaardafdoening getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten
 • dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd
 • vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden
 • ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting
 • verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)
 • concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening( sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld
 • opgestelde persberichten en publicaties

Speelruimte/ Kaders

 • wet- en regelgeving en beleidslijnen
 • werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied
 • inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken
 • communicatieve vaardigheden'

Contacten

 • afstemming met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning
 • contacten met relevante externen gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie en het in voorkomende gevallen verstrekken ervan