Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker Communicatie
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunt diverse reguliere en standaard communicatie activiteiten administratief en logistiek van aard
 • beperkte mate van zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • bijdragen aan het verzorgen van (interne) communicatie- en informatievoorziening
 • administratieve bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • bijgehouden (deel-) administraties/bestanden
 • informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties
 • behoefte aan informatiemateriaal gesignaleerd

Speelruimte/Kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtings-middelen (methoden en technieken).
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Contacten

 • verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.
 • uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden
 • daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen

Funtietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunt naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopendecommunicatie activiteiten administratief en logistiek van aard
 • redelijke mate van zelfstandigheid

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van communicatie
 • logistiek ondersteunende communicatie activiteiten uitgevoerd, knelpunten gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • informatie verstrekt uit (digitale) informatiebronnen
 • (detail)vragen verzameld en doorgeleid naar betreffende (beleids)afdelingen of andere instanties  
 • (inhoudelijke) bijdragen aan de totstandkoming/aanpassing van voorlichtingsmiddelen, publicaties, infobulletins etc.
 • diverse administraties/bestanden bijgehouden

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie t.a.v. een gevarieerdheid van gegevens een belangrijke rol speelt
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van communicatie
 • kennis van en inzicht in de toepassing van de voorlichtingsmiddelen (methoden en technieken).
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het accuraat leveren van informatie/gegevens en in het klantgericht te woord staan van derden
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Contacten

 • verstrekken van informatie en beantwoorden van eenvoudige procedure inhoudelijke vragen in het kader van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d.
 • uitwisselen van informatie t.b.v. toelichting van gegevens aan derden
 • daarbij is sprake van onderling verschillende verhoudingen