Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker ICT / Techniek / Informatiebeheer / DIV
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen routinematig van aard

Resultaten

Informatiebeheer
 • bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde
 • archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening
 • inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd
 • fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd
 • bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
  inventarisatie en vernietiging
 • eenvoudige vragen en klachten behandeld
technische werkzaamheden
 • controles en inspecties uitgevoerd
 • klein (technisch) onderhoud uitgevoerd
 • eenvoudige storingen opgespoord, opgelost dan wel voorstellen gedaan voor inschakelen (externe) installateurs/technici
 • uitvoering externe installateurs/technici (mede) begeleid
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard apparatuur en (technische) installaties
 • technische installaties/apparatuur geïnstalleerd

Speelruimte/ kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces met een technisch-, informatie- en automatiseringskarakter dan wel het omgaan met documenten, gegevens en gegevensstromen met een beperkte diversiteit in problematiek

Resultaten

Informatiebeheer
 • bijdragen aan verzamelen, ordenen, rubriceren (classificeren), ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie
 • bibliotheekdocumentatie en archieven actueel en op orde
 • archiefbescheiden gecontroleerd op compleetheid en afdoening
 • inkomende en uitgaande poststukken en documenten geregistreerd en gedigitaliseerd
 • fysieke en digitale dossiers geordend en gevormd
 • bijdragen aan gereed maken voor overdracht NA en/of vernietiging
  inventarisatie en vernietiging
 • eenvoudige vragen en klachten behandeld
ondersteunende ICT werkzaamheden
 • front office: (storings)meldingen aangenomen, vragen afgehandeld, back office ingeschakeld
 • bijdragen aan beheer van applicaties en systemen
 • (ondersteuning bij) installatie en inrichting van applicaties en systemen 
 • onregelmatigheden gesignaleerd t.a.v. systeemgebruik en hardwarestoringen en opgelost en/of laten verhelpen
 • intermediair tussen gebruikers en back office en automatiseringsdeskundigen/ leveranciers
 • voortgang van de afhandeling van calls en administratie hierover bijgehouden
Technische werkzaamheden
 • controles en inspecties uitgevoerd
 • klein (technisch) onderhoud uitgevoerd
 • storingen opgespoord, opgelost dan wel (externe) installateurs/technici ingeschakeld
 • bijzonderheden gesignaleerd en aanpassingen voorgesteld
 • uitvoering externe installateurs/technici begeleid
 • gebruikers geïnformeerd over gebruik van standaard (technische) installaties en apparatuur
 • technische installaties/apparatuur geïnstalleerd
 • administratie over (afgehandelde) storingen bijgehouden

Speelruimte/kaders

 • van algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens
 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische of administratietechnische kennis
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

 • informatie-uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden