Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Managementondersteuner
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project
 • diverse reguliere en standaard (secretarieel administratieve) ondersteuning
 • beperkte mate van zelfstandigheid
 • aanleveren van gegevens en overzichten
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden
 • secretarieel (administratief) beheer op basis van duidelijke afspraken en richtlijnen
 • afhandeling reguliere en standaard vragen, verzoeken en gesprekken
 • inschatting belang en urgentie, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren
 • informatieverstrekking van algemene en procedurele aard
 • verslaglegging verzorgd
 • uitwerking en opstellen routinematige stukken en verzorging standaard correspondentie op basis van duidelijke instructies
 • administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard
 • ontvangst en te woord staan bezoekers
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • aanleveren gegevens voor (management)overzichten

Speelruimte/kaders

 • interne secretarieel-administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden
 • bij de werkzaamheden gelden voor het handelen duidelijke afspraken en concrete richtlijnen

Kennis en vaardigheden

 • kennis van secretarieel beheer en reguliere secretarieel-administratieve procedures en voorschriften
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in de functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het ontvangen en te woord staan van medewerkers en derden
 • vaardigheid in het verzamelen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten
 • vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om informatie uit te wisselen

Functietypering

32232 23222 22 22 (31)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project
 • (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen
 • redelijke mate van zelfstandigheid
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • aanleveren van gegevens en overzichten en genereren van (management)informatie
 • contacten gericht op informatieverstrekking

Resultaten

secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden
 • secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten
 • afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken
 • fungeren als vraagbaak c.q. front-office
 • inschatting belang en urgentie, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren
 • informatieverstrekking van algemene en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen
 • verslaglegging en notulen verzorgd
 • uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing
 • administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard
 • ontvangst en te woord staan bezoekers
 • aanleggen en bijhouden werkdossiers
 • genereren van (management)overzichten

Speelruimte/kaders

 • interne secretarieel-administratieve procedures en voorschriften
 • beoordeling op de voortgang en volledigheid van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden
 • bij de werkzaamheden worden keuzes gemaakt over wijze van uitvoering

Kennis en vaardigheden

 • kennis van secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften
 • kennis van reguliere documentatie- en archiveringstechnieken
 • inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve processen binnen de organisatie
 • vaardigheid in het ontvangen en te woord staan van medewerkers en derden
 • vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het genereren van managementinformatie
 • vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van gegevens en informatie
 • intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen