Vergelijk functietyperingen tussen schaal 7 en schaal 8 voor de functiegroep Trainer
schaal 7 schaal 8

Functietypering

32332 33222 23 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • trainingen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe trainingen
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • trainingsactiviteiten georganiseerd en gegeven
 • (individuele) deelnemers/cursisten praktisch begeleid
 • trainingsprogramma is afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften
 • afspraken gemaakt met betrokken (in- en externe) disciplines over de uitvoering van de activiteiten
 • doelgericht didactische methoden en technieken gehanteerd, aansluitend op de trainingsdoelen
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor nieuwe oefeningen binnen het trainingsprogramma
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar werkvormen en leeractiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op geschiktheid van trainingsactiviteiten
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van het maken van afspraken over uitvoering van activiteiten met in- en externe disciplines
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang te bespreken

Functietypering

33332 33223 23 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • trainingen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe trainingen
 • kennis- en vaardigheidsoverdracht

Resultaten

Uitvoeren training/opleiding
 • trainingsactiviteiten georganiseerd en gegeven
 • (individuele) deelnemers/cursisten begeleid
 • trainingsprogramma is afgestemd op wensen/eisen vanuit de organisatie, individuele plannen, leerbehoeften
 • activiteiten inhoudelijk afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • doelgericht didactische methoden en technieken gehanteerd, aansluitend op de trainingsdoelen
 • trainingen logistiek geregeld
Training en/of opleidingvoorbereiding en -ontwikkeling
 • voorstellen gedaan voor nieuwe verdiepende vaardigheidstrainingen
 • mede vorm en inhoud gegeven aan trainings-, programmapakket
 • bijdragen geleverd aan de vertaling naar werkvormen en leeractiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • jaarplannen, werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op effectiviteit van de trainingen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende, improviserende en enthousiasmerende vaardigheden
 • didactische vaardigheden
 • vaardigheid in het overdragen van vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud en haalbaarheid van activiteiten met in- en externe disciplines
 • met deelnemers/cursisten, om met hen de voortgang te bespreken