Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep Medewerker Operationeel Beheer en Onderhoud
schaal 4 schaal 5

Functietypering

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • assistentie bij het bedrijfsklaar maken van het vaartuig en het varen

Resultaten

 • vaartuig bedrijfsklaar gemaakt
 • praktische handelingen verricht ten behoeve van het visserijonderzoek
 • vaartuig schoongemaakt en scheeps- en dekapparatuur gerepareerd en onderhouden
 • handelingen verricht bij het meren en ontmeren van het vaartuig
 • obstakels en herkenningspunten gesignaleerd

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte  mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • effect van de beslissingen (in de functie) kan direct worden vastgesteld

Kennis & Vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden.
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • assistentie bij het bedrijfsklaar maken van het vaartuig en het varen

Resultaten

 • technische controles verricht t.a.v. apparatuur en vaartuig
 • vaartuig bedrijfsklaar gemaakt
 • scheeps- en dekapparatuur gerepareerd en onderhouden
 • handelingen verricht bij het meren en ontmeren van het vaartuig
 • obstakels en herkenningspunten gesignaleerd

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • effect van de beslissingen (in de functie) is duidelijk en kan op zeer korte termijn (binnen 2 maanden) worden vastgesteld

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden