Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering
schaal 8 schaal 9

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteuning bij uitvoering bedrijfsvoeringdiensten en -processen o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij ondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten

Resultaten

ondersteuning en advies
 • ondersteuning bedrijfsvoeringproces door leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten voor lijn(management) en adviseurs ter ondersteuning van bedrijfsvoeringproces
 • procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan uitvoering evaluatie en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen
projecten
 • deelprojecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte en kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten
 • uitvoering van bedrijfsvoeringdiensten en -processen en opstellen deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteuning bij uitvoering bedrijfsvoeringdiensten en -processen o.b.v. samengestelde opdrachten:

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie
 • regulier en operationeel advies
 • inhoudelijke (advies)deelproducten

Resultaten

ondersteuning en advies
 • inhoudelijke ondersteuning bedrijfsvoeringproces door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en bijbehorend advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
 • regulier en operationeel advies voor uitvoering van processen
 • inhoudelijke deelproducten voor lijn(management) en adviseurs ter ondersteuning van bedrijfsvoeringproces
 • procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan uitvoering evaluatie en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen
 • onderzoeken uitgevoerd en geven van operationeel advies
projecten
 • deelprojecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte en kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele adviezen en ondersteuning en op kwaliteit van geleverde inhoudelijke deelproducten
 • uitvoering van bedrijfsvoeringdiensten en -processen en opstellen deelproducten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het geven van regulier en operationeel advies
 • vaardigheid in het opstellen van (advies)deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van (advies)deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en over de uitvoering van processen om te adviseren