Vergelijk functietyperingen tussen schaal 10 en schaal 11 voor de functiegroep Wetenschappelijk Medewerker
schaal 10 schaal 11

Functietypering

44343 43333 43 33 (47)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • begeleid uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied met een beperkte aandachtsgebied

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • deelonderzoek
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen
 • de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek wordt aangereikt of het wordt besproken waar deze moet worden verkregen

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • deelvraagstellingen opgesteld en/of bijgedragen aan onderzoeksplan/of plan van aanpak voor een commissie
 • deelonderzoek uitgevoerd
 • resultaten geanalyseerd en besproken
 • (delen van het) rapport/ publicatie en/of grafieken/overzichten opgesteld

Speelruimte / Kaders

 • gedefinieerd en goedgekeurd project-/onderzoeksvoorstel en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • regelmatig overleg vindt plaats en voorstellen worden besproken
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens)

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • bouwt een netwerk op en leert wie de opdrachtgevers zijn binnen het werkveld
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en reageren op specifieke situaties bij het uitvoeren van het onderzoek
 • vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken
 • vaardigheid in het geven van toelichtingen en bijdragen aan publicaties
 • vaardigheid in het opbouwen van interne netwerken

Contacten

 • inhoudelijk intern overleg voeren over en toelichten van het onderzoek
 • deelnemen aan extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie

Functietypering

44343 44334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied passend binnen een groter geheel waarmee rekening moet worden gehouden en met meerdere variabelen

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • deelonderzoek
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen
 • de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen o.a. bij (inter-) nationale onderzoeksinstituten of door deelname aan onderzoekscommissies, etc.

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • geïnterpreteerde vraagstelling en opgesteld deelonderzoeksplan/ plan van aanpak voor een commissie
 • deelonderzoek uitgevoerd(aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)
 • analyse van de resultaten
 • (delen van) de inhoud van de rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

 • gedefinieerd en goedgekeurd project-/ onderzoeksvoorstel en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • terugvalmogelijkheden en/of mogelijkheid voor overleg
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen hierbij is sprake van een besluitvormingsproces

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied en onderzoeksveld van de eigen organisatie
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • kennis van de opdrachtgever(s) binnen het werkveld
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten
 • onderkennen van ontwikkelingen en dit toepassen in de onderzoeksrichting
 • vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken
 • vaardigheid in het geven van toelichtingen en/of presentaties en het bijdragen aan publicaties
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van het (inter-)nationale netwerk

Contacten

 • in- en extern inhoudelijk afstemmen en toelichten van het onderzoek
 • extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie en de bijdrage aan samenwerkingsverbanden