Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker Voorbereiding Aanleg, Beheer en Onderhoud
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • aangeleverde relevante (standaard) basisgegevens in een databestand verzameld en verwerkt
 • tekeningenbeheer van de objecten in het beheersgebied verzorgd
 • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. de operationele beheersactiviteiten

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • opstellen pakket van eisen variabel onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • aangeleverde relevante basisgegevens in een databestand verzameld en verwerkt
 • tekeningenbeheer van de objecten in het beheersgebied verzorgd en eenvoudige tekeningen opgesteld
 • praktische voorstellen voor verbetering van de beschikbaarheid van (actuele) basisgegevens
 • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. de operationele beheersactiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. Er moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek en hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden