Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering
schaal 11 schaal 12

Functietypering

43443 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • advies aan (lijn)management en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, opstellen bijbehorende plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering
 • (bijdrage aan) ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op deelterrein of minder complex aandachtsgebied
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden beïnvloeden direct externe werkprocessen en zijn tot op middellange termijn merkbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering
 • advies over en ondersteuning van ontwikkelings- en veranderingsprocessen
 • advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ondersteuning van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • bijdrage aan evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen
 • monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)
 • beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van eigen aandachtsgebied
 • inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • advies aan (lijn)management en begeleidingvan lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden beïnvloeden direct externe werkprocessen, zijn meerjarig en effect beslissingen is beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering
 • advies over en begeleiding van complexeontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • voorbereiding van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)
 • beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale projecten

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering