Vergelijk functietyperingen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering
schaal 13 schaal 14

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen van meerdere complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe specialistische bedrijfsvoeringproducten en –diensten
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) producten en diensten
 • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (beleids)terreinen en processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • coördinatie van en (specialistische) advisering bij organisatorische vraagstukken en projecten
 • coördinatie van complexe implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen
 • afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • (coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • coördinatie complexe (specialistische) projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management) 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van zeer complexe bedrijfsvoeringproducten en –diensten
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische adviswering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid
 • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering
 • coördinatie en integratie van van meerdere complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • coördinatie van en (specialistische) advisering bij (strategische) organisatorische vraagstukken en projecten
 • coördinatie van complexe multidisciplinaire implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor zeer specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen
 • afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • (coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering