Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker Begeleiding, Aanleg, Beheer en Onderhoud
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardiseerde, uitbestede werken met een beperkte vakinhoudelijke problematiek
 • ondersteuning bieden bij de begeleiding van eenvoudige uitbestede werken
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardi-seerde, uitbestede werken uitgevoerd
 • teruggekoppeld aan de betrokken projectbegeleider/directie
 • informatie uitgewisseld met aannemers over de uit te voeren werken

Speelruimte/ kaders

 • de beslissingen komen tot stand na afweging van duidelijk omlijnde, begrensde keuzefactoren
 • werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

322333222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, minder gestandaardiseerde, uitbestede werken met een bepaalde vakinhoudelijke problematiek
 • ondersteuning bieden bij de begeleiding van de naar aard en inhoud meer complexe uitbestede werken
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardiseerde, uitbestede werken
 • gerapporteerd aan de betrokken projectbegeleider/directie
 • informatie uitgewisseld met aannemers over de uit te voeren werken
 • inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden