Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming
schaal 5 schaal 6

Functietypering

32222  23222  22  22 (30)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • begeleiding van individuele justitiabelen bij praktische doelgerichte activiteiten 

Resultaten

Activiteitenplan
 • uitvoering van activiteiten afgestemd op begeleidingsplan
 • middelenen materialen beheerd
 • bij groepsactiviteiten geassisteerd
Begeleiding van activiteiten
 • justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd
 • activiteiten geïnstrueerd en gecorrigeerd
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • controle op naleving van regels, instructies en werkafspraken
 • input voor rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op wijze van uitvoering activiteiten
 • benadering wordt afgestemd op behalen van concrete doelen

Kennis en vaardigheden

 • kennis van de diverse activiteiten
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, waarbij de contacten beperkt blijven tot het uitwisselen en overdragen van informatie
 • informatieuitwisseling, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens

Functietypering

32232 33222 2332 (34)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • begeleiding van individuele justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding

Resultaten

Activiteitenplan
 • individuele activiteiten afgestemd op begeleidingsplan, behoeften en (on)mogelijkheden van individuele justitiabelen
 • middelen en materialen beheerd
 • bij groepsactiviteiten geassisteerd
Begeleiding activiteiten
 • justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd
 • activiteiten begeleid
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling van afstemming van activiteiten op begeleidingsplannen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende vaardigheden
 • didactische vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen