Vergelijk functietyperingen tussen schaal 12 en schaal 12 voor de functiegroep Geestelijk Verzorger
schaal 12 schaal 12

Functietypering

44443 44444 43 43 (53)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • gesprekken voeren en bijeenkomsten leiden over levensbeschouwelijke en zingevingvraagstukken
 • coördineren individuele zorgverlening op eigen denominatie
 • bijdragen aan zorgbeleid op de eigen denominatie en bevordering humaan detentieklimaat

Resultaten

Geestelijke zorg
 • coördinatie van geestelijke zorg aan justitiabelen op eigen denominatie
 • consultatie aan andere disciplines 
 • ontwikkelingen in de geestelijke zorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) beleidsvoorstellen
 • humaan detentieklimaat bevorderd
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

 • ambtelijke en ambtenaarlijke competenties
 • beoordeling van begeleiding met andere disciplines
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele hulpvraag

Kennis en vaardigheid

 • enige kennis van psychopathologie en verslaving
 • brede kennis van de eigen denominatie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van begeleiding aan individuen en groepen justitiabelen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbinnen sprake is van tegengestele belangen

Functietypering

44443 44444 43 43 (53)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • gesprekken voeren en bijeenkomsten leiden over levensbeschouwelijke en zingevingvraagstukken
 • coördineren individuele zorgverlening op eigen denominatie
 • bijdragen aan zorgbeleid op de eigen denominatie en bevordering humaan detentieklimaat

Resultaten

Geestelijke zorg
 • coördinatie van geestelijke zorg aan justitiabelen op eigen denominatie
 • consultatie aan andere disciplines 
 • ontwikkelingen in de geestelijke zorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) beleidsvoorstellen
 • humaan detentieklimaat bevorderd
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

 • ambtelijke en ambtenaarlijke competenties
 • beoordeling van begeleiding met andere disciplines
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele hulpvraag

Kennis en vaardigheid

 • enige kennis van psychopathologie en verslaving
 • brede kennis van de eigen denominatie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van begeleiding aan individuen en groepen justitiabelen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbinnen sprake is van tegengestele belangen