Vergelijk functietyperingen tussen schaal 6 en schaal 7 voor de functiegroep Zorgprofessional
schaal 6 schaal 7

Functietypering

32232  33222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • assisteren bij medische handelingen
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen (indien van toepassing)

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • eerste beoordeling op eigen vakgebied
Zorgcoördinatie
 • dossiervoering en logistiek
 • voorbereiding medische handelingen  
Individuele zorgverlening
 • geassisteerd bij medische handelingen conform protocollen
 • voorlichting over hygiëne en zelfzorg gericht toegepast

Speelruimte/Kaders

 • protocollen, werkafspraken en voorschriften
 • beoordeling van ondersteunende (medische) handelingen
 • benadering wordt afgestemd op eigen beoordeling van (medische) situatie
 • zorg wordt verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG (indien van toepassing)

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in relatie van eigen vakgebied tot overige (para)medische disciplines
 • vaardigheid in vaktechnische handelingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Contacten

 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • klantgerichte dienstverlening

Functietypering

33232  33223  32  22 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • verrichten van vaktechnische handelingen ter ondersteuning van medisch proces
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • voorlopige diagnose op eigen vakgebied
Zorgcoördinatie
 • rapportage, dossiervoering en logistiek
Individuele zorgverlening
 • gestandaardiseerde (medische) handelingen op vakgebied conform protocollen
 • gezondheidsvoorlichting gericht toegepast

Speelruimte/ Kaders

 • protocollen, werkafspraken en voorschriften
 • beoordeling van(medische) handelingen en rapportages
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van (medische) gegevens
 • zorg wordt verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van betreffende vakgebied
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in relatie van eigen vakgebied tot overige (para)medische disciplines
 • vaardigheid in vaktechnische handelingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Contacten

 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • klantgerichte dienstverlening