Vergelijk functietyperingen tussen schaal 10 en schaal 11 voor de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper
schaal 10 schaal 11

Functietypering

43443 43333 43 33 (47)

Schaal 10

Algemene omschrijving

  • onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied
  • Verrichten van psychosociale / (ortho)pedagogische begeleiding
  • Leveren van een bijdrage aan diagnostiek

Resultaten

Diagnostiek en rapportage

onder supervisie:

  • bijdragen aan diagnostiek, indicatiestelling en risicotaxatie
  • rapportages opgesteld
Individuele behandeling

onder supervisie:

  • bijdragen aan behandelplan opgesteld, begeleidingsplan opgesteld
  • begeleiding uitgevoerd conform intern beleid, individuele plannen en protocollen
Zorg-coördinatie

onder supervisie:

  • doorverwijzing en overdracht
Kwaliteitsverbetering
  • bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen
  • bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat
  • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

  • protocollen, intern beleid, individuele plannen
  • beoordeling van bijdragen aan diagnostiek, behandeling en begeleiding en op afstemming op individuele plannen en beleid
  • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
  • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

  • algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek
  • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
  • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
  • vaardigheid in uitvoeren van begeleiding

Contacten

  • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan
  • afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines
  • inhoudelijk toelichten van gegeven cq. te geven zorg

Functietypering

44443 44333 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

  • onder supervisie verrichten van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en crisisinterventies
  • onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

Resultaten

Diagnostiek en rapportage

onder supervisie:

  • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
  • rapportages opgesteld
Individuele behandeling

onder supervisie:

  • behandelplan opgesteld
  • behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel-methoden en protocollen
  • crisissituaties gestabiliseerd
Zorg-coördinatie

onder supervisie:

  • doorverwijzing, zorgtoeleiding en –overdracht
Kwaliteitsverbetering
  • bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen
  • bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat
  • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
  • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

  • behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid
  • beoordeling van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid
  • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
  • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

  • algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek
  • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
  • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
  • vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

Contacten

  • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan
  • afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines
  • inhoudelijk toelichten van gegeven cq. te geven zorg