Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep Medewerker Operationeel Verkeersmanagement
schaal 4 schaal 5

Functietypering

22122 22122 12 22  (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • verlenen van ondersteuning bij of ten behoeve van het bedienen van objecten

Resultaten

 • apparatuur bediend ten behoeve van verkeersbegeleiding
 • naderende scheepvaart vanaf vast object (brug/sluis) gesignaleerd en problematiek voor het schepvaart- en wegverkeer beoordeeld
 • voorgeschreven maatregelen genomen volgens geldende procedures en instructies
 • incidenten/calamiteiten zoals schadeaanvaringen/-aanrijdingen gerapporteerd en gemeld aan betrokken instanties

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte  mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden.
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • bedienen van complexe objecten en/of het verlenen van ondersteuning bij verkeersoperationele werkzaamheden

Resultaten

 • schouw en (functionele) inspectiewerkzaamheden met een repeterend karakter uitgevoerd
 • naderende scheepvaart op de vaarweg(en) met één of meer bruggen/sluizen op afstand m.b.v. audiovisuele instrumenten gesignaleerd, gevolgd en geïnterpreteerd
 • problematiek voor het scheepvaartverkeer beoordeeld en voor een snelle en veilige verkeersdoorstroming gezorgd
 • voorgeschreven maatregelen bij incidenten/ calamiteiten bepaald en genomen
 • eenvoudige schades administratief afgehandeld
 • regulatie en operationeel managen van het verkeer op wegen met weinig verkeersintensiteit c.q. met een niet bijzondere of complexe problematiek gereguleerd
 • spui- en stuwproces in het kader van het operationeel waterbeheer volgens vastgestelde instructies en in overleg met de direct leidinggevende over te nemen maatregelen (o.a. in verband met calamiteiten) bewaakt

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden