Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Operationeel Medewerker WIV/WVO
schaal 5 schaal 6

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

ondersteunen van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

 • eenduidige ondersteunende operationele werkzaamheden
 • afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning van operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld
 • gestandaardiseerde machines, computers, software en overige eenvoudige apparatuur bediend
 • uitvoerende, facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid

Vernieuwen en verbeteren

 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte/Kaders

 • instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • beslissingen genomen op basis van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar in beperkte mate beïnvloeden

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

Contacten

 • uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

 • operationele werkzaamheden met variatie in de problematiek
 • afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld
 • machines, computers, software en overige apparatuur bediend
 • beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd
 • uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied

Vernieuwen en verbeteren

 • mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte/kaders

 • instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis en Vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

Contacten 

 • uitwisselen en overdragen van informatie
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden