Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Operationeel Specialist WIV
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44443 43334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • operationele activiteiten in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere kennis op een afgebakend aandachtsgebied
 • sprake van operationele activiteiten met een eigen afbakening en structurering

Resultaten

 • operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld
 • relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd
 • nieuwe producten, diensten ontwikkeld en middelen en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld
 • over nieuwe ontwikkelingen geadviseerd
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • samenhangende wet- en regelgeving, WIV, vastgesteld beleid en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeven van operationele werkzaamheden worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

Functietypering

44443 44344 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • meervoudige operationele activiteiten vanuit meerdere aandachtsgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking
 • sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende onderzoeken en operaties
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling operatie en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor het primaire proces

Resultaten

 • meervoudige operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld die sterk verweven zijn met aanpalende plannen
 • relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd
 • nieuwe producten, diensten en middelen ontwikkeld en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld
 • over nieuwe ontwikkelingen inhoudelijk geadviseerd
 • is autoriteit binnen het vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen en WIV vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen