Vergelijk functietyperingen tussen schaal 9 en schaal 10 voor de functiegroep Operationeel Specialist WIV/WVO
schaal 9 schaal 10

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden binnen een eigen aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen 

Resultaten

Algemeen

 • informatie inhoudelijk juist geïnterpreteerd en getoetst op basis van vakdeskundigheid en geldende criteria en bewerkt tot inlichtingen en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • adviezen gegeven ten aanzien van de uitvoering van operationele werkzaamheden/onderzoeken op een afgebakend gebied

Techniek/ICT

 • specialistische uitvoerende ICT/technische ondersteuning en dienstverlening op locatie en in crisissituaties uitgevoerd dan wel gecoördineerd
 • complexe ICT/technische beheers- en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties en in crisissituaties uitgevoerd

Operaties en onderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied
 • onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • onderzoekswerkzaamheden verricht op het eigen aandachtsgebied
 • inlichtingen geëxploiteerd naar andere diensten en relaties
 • relaties en bronnen benaderd en onderhouden
 • (specialistische) operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • operationele acties voorbereid, uitgevoerd en gecoördineerd

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, WIV/WVO en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden/onderzoeken en op de kwaliteit
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van netwerken/menselijke bronnen
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve aan de operationele werkzaamheden/onderzoeken
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen


Functietypering

433443333  33  33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

Resultaten

Algemeen

 • informatie inhoudelijk op de juiste wijze geanalyseerd en vakdeskundigheid en geldende criteria en bewerkt tot inlichtingen en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende operationele werkzaamheden/onderzoeken

Techniek/ICT

 • specialistische uitvoerende ICT/technische ondersteuning en dienstverlening op locatie en in crisissituaties gecoördineerd
 • complexe ICT/technische beheers- en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties en in crisissituaties uitgevoerd dan wel gecoördineerd

Operaties en onderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied
 • complexe onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • onderzoekswerkzaamheden verricht op het eigen aandachtsgebied
 • inlichtingen geëxploiteerd naar andere diensten en relaties en hierover geadviseerd
 • relaties en bronnen benaderd en onderhouden in een complexe omgeving
 • specialistische operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • (technische- of cover)operaties voorbereid, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd
 • deelgenomen aan complexe (technische) operaties vanuit het eigen aandachtsgebied

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, WIV en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden/onderzoeken en op de kwaliteit
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van netwerken/menselijke bronnen
 • vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve aan de operationele werkzaamheden/onderzoeken

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen