Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Senior Medewerker Iv
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-producten en -processen
 • leveren specialistische ondersteuning
 • leveren overzichten en specificaties, toelichtingen, etc.
 • deelprojecten/-producten op IV- aandachtsgebied

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • testen en exploiteren van informatievoorziening-producten en -processen
 • leveren specialistische ondersteuning bij oplossen verstoring van (standaard) productieprocessen
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur
 • leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van verzamelde gegevens en informatie

projecten

 • deelname aan deelprojecten op IV- aandachtsgebied (testen, exploiteren, beheren)

Speelruimte / Kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)
 • beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • uitvoering van de informatievoorziening- diensten en -processen worden in bepaalde mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van informatievoorzieningproducten,               -processen- en dienstverlening
 • inzicht in (organisatorische en)  technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen
 • improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen van Iv-overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van informatievoorziening(deel)producten

Contacten

 • onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

 

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

 • testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • testen en exploiteren van informatievoorziening- producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd
 • inspelen op onverwachte omstandigheden en op ontwikkelingen in de Iv-technologie
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

projecten

 • (deelname aan) deelprojecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding, exploiteren, beheren)
 • deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, en applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)
 • beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • uitvoering van de informatievoorziening- diensten en -processen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • toepassingsgerichte kennis van informatievoorzieningproducten,               -processen- en dienstverlening
 • inzicht in organisatorische en technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen
 • improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden en het opstellen van geaggregeerde Iv-overzichten
 • vaardigheid in het ontwerpen, ontwikkelen, van informatievoorziening (deel)producten

Contacten

 • onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)
 • intern om af te stemmen over werkwijzen